Intuition vahvistaminen on henkistä kasvua

Intuitiota voi sanoittaa eri tavoin ja se voi avautua monenlaisten muotojen, käsitteiden ja ajatusmallien avulla, mutta itse tarkastelen intuitiota henkisen kasvun kautta. Uskon, että intuitio on meissä jokaisessa olevaa puhdasta viisautta ja voimaa, kuin jumalallisen tietoisuuden ääni, joka vahvistuu ja kirkastuu henkisen kasvun myötä. Intuitio on syvää tietoa, tai toisin sanoin kuvailtuna, korkeaa puhdasta tietoa, tunne tai kokemus, jonka vain tietää olevan itselle totta, vaikka ei aina ymmärrä miksi. Tosin oman kokemukseni mukaan tietoisuuden kasvun myötä voi myös ymmärtää miksi, koska asioiden yhteydet ja kokonaiskuva kirkastuvat. Lopulta kuitenkaan se miksi intuitio kertoo jotain ei ole merkityksellisintä, koska vain mieli vaatii tietoa lopputuloksesta ja huutelee vastausten ja perustelujen perään. Kun intuitioon oppii luottamaan, riittää, että jokin on totta itselle tässä hetkessä. Oleellisempaa on siis keskittyä tunnistamaan intuitio, vahvistaa sitä itsetuntemuksen ja kokemuksen kautta ja lopulta uskaltautua antautumaan sen viisaudelle. Vähitellen voi hyväksyä ja oppia luottamaan intuition ainutlaatuiseen ohjaukseen, joka kuljettaa lempeästi hetkestä toiseen. Intuitio kutsuu aina kasvamaan kohti parasta mahdollista versiota itsestä.

Kokemukseni mukaan intuition avautumista ja vahvistumista voi yksinkertaistaen ja tiivistäen kuvata seuraavan kolmen henkisen kasvun kohdan avulla.

  • TIEDOSTAMINEN

Jossain kohtaa tulemme tietoiseksi siitä, että on olemassa jokin tunne tai tieto, joka hämmästyttävällä tavalla ohjaa aina mielenkiintoisiin ”sattumiin”. On kuin sisältä nousisi jokin uudenlainen ääni, joka tuntuu kertovan jotain muuta kuin mitä on aikaisemmin tottunut kuulemaan. Aluksi intuitiivinen kokemus on monesti vain epämääräinen, kuin nopeasti ohimenevä tuntemus tai ajatus, jonka tiedostaa, mutta jonka helposti ohittaa. Ovella lähtiessä jokin sisällä sanoo, että ota mukaasi sateenvarjo, mutta koska aurinko paistaa ja sateenvarjo tuntuu järjenvastaiselta, joutuu myöhemmin pitelemään sadetta kahvilassa. Joskus taas intuitiiviset kokemukset tuntuvat selkeydessään ja uudenlaisuudessaan jopa pelottavilta. Moni on kertonut, kuinka on pelästynyt, kun jokin tapahtuma, jonka on selkeästi nähnyt mielessään muutama viikko aikaisemmin, tuleekin todeksi juuri sellaisenaan. Tiedostamisen ja avoimuuden myötä nuo niin kutsutut sattumat ja mystisiltäkin tuntuvat kokemukset vahvistuvat ja yleensä herää yhä vahvempi tahto tutkia syvemmin elämän eri ulottuvuuksia.

Vähitellen voi huomata, että intuitio syntyy läsnäolon tilassa, silloin kun tietoinen mieli on keskittynyt meneillään olevaan hetkeen. Monelle tässä vaiheessa intuition vahvistamisen apuna toimii omien intuitiivisten aistimuksien tai kehon tuntemusten tarkkailu. On kuin opettelisi uudenlaista sisäistä kieltä, joka on jokaiselle ihan omanlainen. Yksi voi nähdä kauniita väriaistimuksia ja toinen voi tuntea fyysisiä näkymättömän silityksiä. Kolmas voi kokea yllättäviä tunnereaktioita, herkistyä intuitiivisesti energioille, kun taas neljäs näkee enneunia ja selvänäköisiä välähdyksiä tulevasta, jolloin myös ajan ja paikan määritykset voivat saada ihan uudenlaisia ulottuvuuksia. Intuitio avautuu eri muodoissaan ja vähitellen niin tietoinen kuin tiedostamaton mieli saa vahvempaa todistusta siitä, että se millaisena elämä on näyttäytynyt tähän asti, voikin olla vain pieni hippunen elämän ihmeellisyydestä. Myös tunteiden merkitys syvenee ja voi oivaltaa, että intuitio on yhteydessä rakkauteen – siihen mikä tuntuu hyvältä, selkeältä, rauhalta, ilolta, innostumiselta, luottamukselta ja hyväksynnältä.

  • KOKEMUS

Uskon, että opimme ja oivallamme kokemuksen kautta. Tieto on tärkeää ja avaa uudenlaisia ovia, mutta vasta sallimalla tiedon näyttäytyä osana omaa elämää, se saa syvemmän merkityksen. Henkisen kasvun myötä tiedostamme erilaisia sisäisiä ajatusmalleja ja uskomuksia, joita olemme toistaneet jopa koko elämän ajan. Valmius kyseenalaistaa omia uskomuksia ja avoimuus intuitiolle auttavat kuitenkin muuttumaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Kun sen lisäksi uskaltaa myös valita ja toimia arjessa yhä useammin intuitiota kuunnellen, luottamus siihen vahvistuu. Koska intuitio ei kerro sinulle valmiiksi vastausta miksi sitä tulisi kuunnella tai mihin se johtaa, intuitiolla eläminen tarkoittaa myös epävarmuutta ja epätietoisuutta, mukavuusalueelta poistumista ja tuntemattoman kohtaamista. Yleensä voi kuitenkin huomata, että intuition mukaan toimiminen tuo mukanaan jotain vielä parempaa kuin mitä on osannut etukäteen edes kuvitella.

Uudella tavalla toimiessa ja kyseenalaistaessa totuttua, esille nousee myös pelkoja, haluja, toiveita ja erilaisia sisäisiä rajoituksia. Tämä on kuitenkin mahdollisuus vahvempaan itsetuntemukseen, koska erottelukyky on oleellinen osa intuition vahvistamista. Jätänkö jotain tekemättä, koska se on uutta ja pelottavaa, vaikka intuitioni ohjaa toisin? Puhuuko nyt pelko vai intuitio? Onko tämä minulle oikeasti hyvä vai tahdonko tämän olevan hyvä? Toivonko jotain niin kovasti, että haluan nähdä sen vaaleanpunaisten lasien lävitse, vai onko kyseessä intuition ohjaus? Mikä on minun sydämeni ääni, mikä halua? Onko tämä edes minun intuitio vai oikeastaan jonkun toisen miellyttämistä?

Elämällä elämää rohkeasti; toimimalla, valitsemalla, kokeilemalla ja kokemalla, erottelukyky ja sitä myöten itsetuntemus kasvavat. Tulee harhapolkuja ja epäonnistumisia, haavoja ja kipuja, mutta vastapainona voi kokea kasvavaa rakkautta, iloa ja rauhaa. Kaikki tämä on käytävä läpi itse. Sinulla on oma todellisuus ja oman polkusi askeleet, joita kukaan toinen ei voi puolestasi kävellä. Samaan oivallukseen voi päätyä tuhansien polkujen kautta ja jokainen niistä on yhtä tärkeä ja kaunis, oikeanlainen ja ainutlaatuinen. Tämä on suuri lahja, jonka voimme jakaa myös toisten kanssa.  Kun uskaltaa muuttaa itseään, myös ympäröivä maailma ja todellisuus muuttuvat. Niin sisällä kuin ulkona, niin ylhäällä kuin alhaalla.

Kun tietoisuus kasvaa, arjessa ympärillä olevat asiat, ihmiset ja kaikki kokemukset saavat uudenlaisia symbolisia ja arkkityyppisiä merkityksiä ja muotoja. Synkronia ja asioiden väliset yhteydet vahvistuvat ja lisääntyvät. Ykseys ja kaiken olevaisen välillä oleva tietoisuus tulee yhä käsin kosketeltavammaksi ja konkreettisemmaksi. Sydän avautuu entistä enemmän ja energia- ja värähtelymaailma vahvistuu. Henkisen kasvun myötä tiputamme pois turhia uskomuksia, mitkä rajoittavat kokemustamme elämästä, päästämme irti ja otamme vastaan, opimme omien rajojen, vapauden ja anteeksiannon syvemmän merkityksen. Kyseenalaistamme sen, mitä olemme siihen asti elämässä oppineet ja opimme katsomaan asioita monesta eri suunnasta, eri perspektiiveistä. Näemme elämän laajemman kokonaisuuden. Voimme kokea ykseyden jokaisessa päivässä. Vähitellen elämästä muotoutuu jumalallinen näytelmä, jota ohjaa sisäinen viisautesi, intuitio.

  • LUOTTAMUS

Jossain vaiheessa voi huomata, että rauha, ilo ja rakkaus ovat asettautuneet vakaammaksi osaksi omaa todellisuuden kokemusta, arjen elämää. Vaikka ihmisen elämään kuuluvat erilaiset muutokset, haasteet ja vaihtelevat syklit jatkuvat, jokin on muuttunut pysyvästi. Elämä asettuu tähän hetkeen, eikä mieli ole enää niin kiinnittynyt menneeseen tai tulevaan. Oma kokemukseni on, että syntyy yhä vakaampi luottamus siihen, että mitä tahansa elämässä joutuu kohtaamaan, on kaikella oma merkityksensä suuressa kokonaisuudessa. On olemassa jokin pyhä viisaus, jota voi kutsua monilla sanoilla kuten rakkaus, Jumala tai ykseys. Intuitio ohjaa elämään tuon suuren kokonaisuuden, tuon pyhän viisauden mukaan. Intuitio auttaa meitä täyttämään oman osamme yhteisessä suuressa kuvassa, oivaltamaan ja toteuttamaan oman tarkoituksemme. Voisiko mikään olla tärkeämpää ja kauniimpaa? Kun on jaksanut tehdä henkistä työtä itsensä kanssa, kohdannut omia niin valo- kuin varjopuolia, kaatunut tarpeeksi monta kertaa ja noussut ylös yhä vahvempana, syntyy vakaampi sisäinen tasapaino. Syntyy ymmärrys omasta merkityksellisyydestä ja yhä vahvempi oivallus siitä, että meistä jokainen luo oman elämänsä valintojensa kautta.  Syntyy vapaus, kun aidosti hyväksyy myös valintojen mukana tulevan vastuun.

Lopulta kaikki on hämmästyttävän yksinkertaista. Kaikki on tässä ja nyt. Riittää, että kuuntelee mitä intuitio kertoo tässä hetkessä ja valitsee sen mukaan, hetki kerrallaan. Tietoisuuden kasvaessa intuitio ei ole enää vain yksittäisiä tuntemuksia, vaan ennemminkin kuin kokonaisvaltainen kokemus elämästä. Lopulta riittää vain se, että pitää fokuksen joka hetki siinä, mikä tuntuu totuudelliselta, rakkaudelliselta ja saa aikaan mahdollisimman hyvän tunteen. Tarinasi rakentuu hetki kerrallaan, valintojesi kautta, mutta intuitio ohjaa aina kohti parasta mahdollista.

Uskotko, että elämä tahtoo sinulle parasta mahdollista? Sallitko sen myös itse itsellesi? Jokaisen valinnan, haasteen ja hetken keskellä voit kysyä: mitä rakkaus valitsisi?

Kuuntele.

Luota.

Se riittää.

 

Intuitiolla ja ilolla, Katja

(www.katjafrange.com ja Facebook: Katja Frange)

  • Intuitiolla -kirja tilattavissa Katjalta pienen henkilökohtaisen, intuitiivisen viestin kera. Lue lisää täältä 

Intuitiolla

Kommentoi!

kommenttia