Säännöllinen mindfulness-meditaatioharjoittelu saa aikaan muutosta lähes kaikissa elämän osa-alueissa: työssä, ihmissuhteissa, fyysisessä kehossa ja suhteessa omaan itseen. 

Itse muutos on ystävällisyyden, hyväksyvyyden ja sallivuuden kasvamista itseä ja muita kohtaan. Kasvu mitataan aina suhteessa muihin ihmisiin, se on yhteisöllistä ja suuremman hyvän puolesta tapahtuvaa.

Jon Kabat-Zinn kehitti mindfulness-based […]