Kokonaisuuden näkemisen taito

Johdatus integraaliseen ajatteluun

ISBN9789522606204
SidosasuNidottu
Sivuja200
Julkaisupäivämäärä08/2017
Kirjastoluokka17.3
HuomioitavaaUutuus

28,00 


Saatat pitää myös näistä:

Herkän vatsan kokkikoulu
Uusi päivä
Tietoinen läsnäolo
Mielekkäästi irti masennuksesta
Kehitä buddhan aivot
Herkän vatsan kokkikoulu – kasvisherkut
Suolistoa hoitamalla superaivot
Loving what is
Taivas maan päällä
Varjot ennen aamunkoittoa

Kuvaus

Näetkö metsän puilta? Osaatko laittaa asioita oi­kei­siin ke­hyk­siin? Onko nä­kö­kul­man vaih­ta­mi­nen mah­do­ton­ta vai pel­käs­tään vaikeaa? Miten lä­hes­tyä ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä vai­kut­ta­vaa mo­ni­mut­kais­ta on­gel­maa?

In­te­graa­li­teo­ria tarjoaa ajat­te­lun työ­ka­lu­ja, joiden avulla voi suh­teut­taa asioita ym­mär­rys­tä li­sää­viin yh­teyk­siin, ero­tel­la osat ko­ko­nai­suuk­sis­ta, har­jaan­nut­taa eri­lais­ten nä­kö­kul­mien ym­mär­tä­mis­tä, sekä jä­sen­tää mo­ni­mut­kais­ta maa­il­maa siten, että saa aja­tuk­sel­laan otteen ja voi tuntea ole­van­sa ko­to­naan kos­mok­ses­sa.

In­te­graa­li­teo­rian tar­joa­mat ajat­te­lun työ­ka­lut ovat hyö­dyk­si eri alojen asian­tun­ti­joil­le, olit sitten pe­li­suun­nit­te­li­ja, opet­ta­ja, in­si­nöö­ri, lääkäri, sai­raan­hoi­ta­ja tai mi­nis­te­riön vir­ka­mies.

JP Jakonen on yrit­tä­jä, kir­jai­li­ja ja kolmen lapsen isä. Hän on ai­kai­sem­min kir­joit­ta­nut teokset Ku­kois­ta­van joh­ta­jan kä­si­kir­ja (yhdessä Keijo Halisen kanssa, Basam Books 2011), Kotona kos­mok­ses­sa (Basam Books 2013), Stres­si­va­paa johtaja (Basam Books 2015) ja Stres­si­va­paa yrit­tä­jä (Viisas Elämä 2016).

Matti Kamp­pi­nen on Turun yli­opis­ton us­kon­to­tie­teen pro­fes­so­ri. Kamp­pi­nen on kir­joit­ta­nut ural­laan yli sata ar­tik­ke­lia ja toi­mit­ta­nut useita kirjoja, jotka si­vua­vat aiheita us­kon­to­tie­tees­tä fi­lo­so­fi­aan ja neu­rop­sy­ko­lo­gi­aan.

Kommentoi!

kommenttia

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Kokonaisuuden näkemisen taito”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *