Ilkka ja Harri Virolainen Ilkka Virolainen on opiskellut yliopistossa yhden tohtorin tutkinnon ja 4 maisterin tutkintoa. Tohtori Ilkka Virolainen on valmentanut niin johtajia, asiantuntijoita, yrittäjiä kuin myös urheilijoita huippusuorituksiin. Keskeinen lähestymistapa on mielen voimavarojen hyödyntäminen. Lisäksi Ilkka tekee energiahoitoja, auttaa ihmisiä fasilitoinnin avulla laskemaan irti rajoittavista uskomuksista sekä valmentaa ihmisiä saavuttamaan hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Tohtori Ilkka Virolainen on luennoinut useissa maanosissa mielen voimaan liittyvistä teemoista. Vuoden 2016 alussa tohtori Ilkka Virolaiselta ja tohtori Harri Virolaiselta ilmestyy kirja: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Harri Virolainen suorittanut yhden tohtorin tutkinnon lisäksi neljä akateemista maisterin tutkintoa. Hän on perehtynyt mielen voimaan sekä mielen ja kehon väliseen yhteyteen 20 vuoden ajan monipuolisesti. Tri Virolainen on pitänyt aiheesta esitelmiä lukuisissa tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hän on toiminut urheilupsykologina huippu-urheilijoille ja valmentajille, kouluttanut yritysjohtajia ja eri alojen asiantuntijoita mielen voimasta ja pitänyt erilaisia workshoppeja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen. Tri Virolainen on kirjoissaan kertonut mm. tunteiden ja ajatusten vaikutuksesta terveyteen. Tri Harri Virolaiselta ja Tri Ilkka Virolaiselta ilmesyy alkuvuodesta 2016 Basam Booksin kustantama kirja ”Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin”. Lisätietoja: www.huippuhyvinvointi.fi

Blogikirjoitukset

Ehdoton itsensä rakastaminen

13.10.2016

Rakastatko itseäsi? Kysymys ei viittaa narsistiseen itsensä korostamiseen, jonka taustalla on usein itsensä rakastamattomuus. Narsisti tyypillisesti janoaa huomiota ja ylistystä saadakseen kokea rakkautta, koska hän ei itse rakasta itseään. Narsistilla on tarve tuoda itseään esillä, koska hän pelkää, ettei häntä rakasteta sellaisena kuin hän on.  Otsikon alla oleva kysymys viittaa itsensä kokonaisvaltaiseen hyväksymiseen ja oman sydämen päivittäiseen kuunteluun. &nb [...]


Inspiraatio elämässä

4.10.2016

Mikä sinua todella inspiroi? Mistä olet inspiroitunut juuri nyt? Englanninkielinen sana inspiration juontaa kahdesta sanasta in spirit - Jumalan vaikuttama. Sana viittaakin sisäisen innostukseen, jossa korostuu innostus ja sisäinen motivaatio. Yksi hyvä keino lisätä omaa onnellisuuden tunnetta on tehdä enemmän asioita, jotka inspiroivat itseään. Vaikka olisi kuinka kiireinen elämässä, tulisi päivittäin tehdä jotain inspiroivaa. Mikäli työpäivä ei ole tarjonnut inspiroi [...]


Pelko työssä

27.9.2016

Seuraava muutaman blogin sarja Mielen voima työssä blogeihin liittyen käsittelee tunteiden roolia työssä. Tämä blogi avaa tuon sarjan ja käsittelee pelkoa työssä.   Pelot ovat useissa tapauksissa menestyksen esteenä. Pelko lamauttaa ja estää tarttumasta toimeen. Usealla henkilöllä on kokemuksia työtilanteista, jolloin hän on ollut aikeissa tehdä tai sanoa jotakin mutta pelon ottaessa vallan on henkilö jähmettynyt eikä ole saanut sanaa suusta tai ei ole ryhtynyt t [...]


Irti menneestä

21.9.2016

Haluatko uudistua ja päästää irti menneestä? Ensimmäinen muistettava seikka on se, ettei menneisyytesi sanele tulevaisuuttasi. Voit koska tahansa valita toisin, muuttaa ajattelutapaasi ja luopua rajoittavista uskomuksistasi. Monelle ihmiselle menneisyys kuitenkin vaikuttaa erittäin paljon heidän elämäntapaansa, ajattelutapaansa ja toimintaansa. Jo pelkästään vanhemmilla on monissa tapauksissa suuri vaikutus yksilön uskomuksiin. Akateeemisen koulutustaustan omaavien vanhempie [...]


Tunteista energiaa työhön

12.9.2016

Itse kullakin lienee kokemusta siitä, miten positiivisessa tunnetilassa, yksilön kokiessa iloa, innostumista, mielenkiintoa ja uteliaisuutta energiaa riittää ja työskentely on tuotteliasta. Positiivisessa tunnetilassa ajattelu avartuu. Henkilö kykenee näkemään enemmän mahdollisuuksia ja löytämään tilanteisiin enemmän luovia ratkaisuja. Vastaavasti tunnetilan ollessa masentunut, ahdistunut tai pelokas, on energiataso tällöin alhaalla ja työpäivän aikana saa tehdyksi hyvin väh [...]


Sosiaalinen energia työssä

7.9.2016

Ympäröi itsesi inspiroivilla ihmisillä, jotka ajattelevat suuria ajatuksia ja sallivat sinun kasvaa. John Demartini   Ihmisillä, joiden seurassa vietämme paljon aikaa, on merkittävä vaikutus menestymiseemme, sillä alamme helposti omaksua heiltä ajattelu- ja toimintatapoja. Kun viettää aikaa menestyvien ihmisten seurassa, alkaa heiltä tarttua mukaan menestyjän ajattelutapoja. Mikäli haluaa kehittää jotain elämän osa-aluettaan, on kyse sitten vuorovaikutuksesta, johta [...]


Energisyyttä työhön – lisää virtaa liikunnasta

1.9.2016

Seuraavien viikkojen aikana tulemme kirjoittamaan blogia aiheista jotka liittyvät mielen voiman hyödyntämiseen työssä ja täten edistämään huippusuoritusten saavuttamista työssä. Ensimmäinen blogi-sarja mielen voima työssä teemaan liittyen keskittyy energisyyden lisäämiseen työssä. Tämä ensimmäinen blogi liittyy siihen, miten liikunnalla voi saada lisää energiaa työhön. Muutamassa seuraavassa blogissa tuodaan lisää muita keinoja lisätä energisyyttä työhön. Tätä [...]


Ravitsemuksen vaikutus mieleen

1.6.2016

Oletko tullut ajatelleeksi miten nauttimasi ruoka ja juoma vaikuttavat ajattelutapaasi, tunteisiisi ja vireystasoosi? Nykyään puhutaan siitä, kuinka suolisto on ikään kuin ihmisen toiset aivot. Suolistossa on miljoonia hermosoluja. Suoliston kunto ja nauttimamme ravitsemus vaikuttavat hormonitoimintaan, immuniteettiin, tunnetasoihin, vireystasoon ja jopa ajatustapoihin. On paljon helpompi olla positiivinen ja avoin kun on pirteä ja energinen. Mikäli testosteronitaso puolestaan on alhai [...]


Uskomukset painonhallinnassa

27.5.2016

Ihmisillä on painonhallintaan liittyen mitä moninaisempia uskomuksia, jotka ohjaavat heidän toimintaa. Osa uskomuksista on yksilölle tietoisia, osa taas alitajunnassa olevia hänelle tiedostamattomia. Useat uskomukset eivät palvele yksilöä painonhallinnassa, päinvastoin. Rajoittavat uskomukset sananmukaisesti rajoittavat. Ne ohjaavat vääränlaisiin ruokailutottumuksiin, ja muihin käytänteisiin jotka eivät tuo toivottuja tuloksia painonhallinnassa. Osa uskomuksista saa henkilön niin [...]


Onnistu painonhallinnassa – tee jotain toisin

20.5.2016

Kenties olet yrittänyt päästä ihannepainoosi useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Entä mitkä ovat käyttämäsi keinot? Toistatko samoja ajatusmalleja, tunteita sekä käyttäytymismalleja ja odotat erilaisia tuloksia? Toisinkin voi olla. Sinun ei tarvitse symbolisesti hakata päätä seinään. Sen sijaan että toistat tapoja jotka eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia, tee jotain toisin. Näin sinulla on myös mahdollista saavuttaa toisenlaisia tuloksia. Professori Ben Fl [...]


Seuraava sivu »