• Etusivu
  • Blogit
  • 3 askelta terveyteen mielen voimaa hyödyntämällä

3 askelta terveyteen mielen voimaa hyödyntämällä

Onnellisuus

Iloisista ajatuksista syntyy iloisia molekyylejä.

Deepak Chopra, lääkäri, kirjailija

 

Ihmisen ajatuksilla ja varsinkin ajattelutavalla on merkittävä vaikutus yksilön terveyteen. Ensimmäinen askel kohti terveyttä on tulla tietoiseksi omista ajatuksista. Aluksi ei ole edes tarvetta muuttaa ajatuksiaan, vaan ainoastaan tulla tietoiseksi ajatuksista. Ihmisillä on noin 50 – 60 000 ajatusta päivittäin. Suurin osa ajatuksista on samankaltaisia kuin edellisenä päivänä. Ihminen vain toistaa robottimaisesti ajatuksiaan tulematta edes tietoiseksi niistä. Ajatukset ohjaavat ihmisen toimintaa. Jäisinkö sohvalle makaamaan vai menisinkö lenkille? Jo pelkkä ajatus saa aikaan päätöksen jäädä istumaan tai lähteä lenkille.

Toinen askel kohti terveyttä on olla takertumatta ajatuksiin. Antaa vain ajatusten mennä ja sen jälkeen alkaa keskittymään enemmän positiivisiin ajatuksiin. Tämä ei tarkoita mitään kukkaisajattelua että kaikki elämässä on mukavaa, vaan sen sijaan yleistä positiivista suhtautumista asioihin.

Tohtori Bruce Liptonin tutkimusten mukaan ajatukset vaikuttavat kaikkiaan noin 40 000 000 000 000 soluun. Negatiiviset ajatukset ja negatiiviset sisäiset uskomukset saavat kehon erittämään soluille ja elimille haitallisia hormoneja. Positiiviset ajatukset ja uskomukset saavat puolestaan kehon erittämään elimistölle hyödyllisiä hormoneja. Henkilön muuttaessa ajatuksiaan, erittyy kehoon erilaisia hormoneja ja täten hänen solunsa muuttuvat. Esimerkiksi henkilön ollessa huolestunut tai peloissaan erittyy hänen kehoonsa välittömästi stressihormoneja. Tämä puolestaan heikentää immuunipuolustusta.

Tutkitusti positiivisen elämänasenteen omaavat henkilöt elävät n. 7 vuotta pidempään kuin pessimistisen elämänasenteen omaavat henkilöt. Lisäksi pessimisteillä on sydänsairauksia huomattavasti enemmän sekä ylipäätänsä lääkärissäkäyntejä selkeästi enemmän kuin positiivisen elämänasenteen omaavilla. Pessimistinen elämänasenne heikentää immuniteettia ja täten he ovat alttiimpia sairastumiselle kuin positiivisen elämänasenteen omaavat.

Kolmas merkittävä vaikutus terveyteen on se, millaisena henkilö arvelee oman terveytensä. Henkilöt, jotka arvioivat oman terveytensä paremmaksi elävät tutkimusten mukaan pitempään. Sen sijaan henkilöt, jotka arvioivat oman terveytensä heikoksi tai tyydyttäväksi, kuolevat selvästi muita aikaisemmin, vaikka tällä hetkellä heidän terveydentilansa ei ole sen parempi tai huonompi kuin muillakaan. Henkilön omilla odotuksilla on siis merkittävä vaikutus hänen tulevaan terveydentilaansa. Oman terveydentilan arviointi heikoksi on terveydelle haitallisempaa kuin runsas alkoholin käyttö, tupakointi tai ylipaino. Voidaankin sanoa, että muuttamalla ajatuksesi voit muuttaa elämäsi.

 

Mielen voiman hyödyntämisestä omaan hyvinvointiin voi kuulla lisää

tri Harri Virolaisen ja tri Ilkka Virolaisen luennolla 14.3.2016 Viisas Elämä -klubilla, Helsingin Arabiassa.

 

tri Harri Virolaisen ja tri Ilkka Virolaisen luennolla 31.1.2016 klo 14.00 Viisas elämä -messuilla Järvenpäässä, Sibelius-salissa.

Lisää tietoa messuista: www.viisaselamamessut.fi

Lämpimästi tervetuloa!

 

Kirjoittajat:

Tri Harri Virolainen & Tri Ilkka Virolainen ovat perehtyneet mielen voimaan ja erityisesti mielen ja kehon väliseen yhteyteen. Heiltä ilmestyy mielen voimaa ja hyvinvointia käsittelevä kirja vuoden 2016 alussa.

www.huippuhyvinvointi.fi

Kommentoi!

kommenttia