Ihme alkaa nyt!

Ihminen on luonnostaan riippuvainen monista elintärkeistä asioista, kuten hapesta, ravinnosta ja ihmissuhteista. Toisinaan riippuvuus kasvaa ja kehittyy salakavalasti. Tällöin aluksi mielihyvää tai jännitystä aiheuttavat asiat kuten alkoholi, pelaaminen tai seksi muuttuvat lopulta negatiivisiksi, elämää hallitseviksi ja tuhoaviksi addiktioiksi, joista toipuminen on pitkä ja haastava prosessi. Ihme alkaa nyt on päihdetyönammattilaisten, toipumisterapeutti Kalervo Koskelan ja toipumisterapeutti Teemu Kassilan uutuusteos, joka käsittelee riippuvuuden mekanismeja uuden, kokonaisvaltaisen hoitomuodon näkökulmasta.

Addiktiivinen yhteiskunta

Riippuvuuden taustalta voi hakea monia syitä geeniperimästä itsekontrollin puutteeseen, aivokemiaan ja tapakulttuuriin. Koskela ja Kassila ovat todenneet riippuvuuksien taustalla vaikuttavan vahvasti addiktiivisen yhteiskuntamme.

KK: Olemme luoneet puhumattoman systeemin, jossa alkoholin ongelmista vaietaan ja niitä katsotaan sormien välitse. Tämä näkyy esim. työelämässä poissaolojen määränä ja vuosittain menetettyinä työtunteina. Yhteiskuntamme edustaa niin sanottua märkää kulttuuria.

TK: Yhteiskunnassamme vallitsee vinoutunut arvojärjestelmä, jolle olemme sokeutuneet. Monet valintamme ovat epäterveitä. Toiset vievät valintansa äärimmilleen esimerkiksi alkoholin, pelaamisen tai seksin suhteen.

KK: Esimerkiksi alkoholin saatavuutta on lisätty ja tämän mukana on tullut välinpitämättömyys. FAS-lasten kohtalo on pahin ihmisoikeusongelma maassamme, mutta asiaan suhtaudutaan välinpitämättömästi, vaikka noin 600 – 3 600 lasta saa vuosittain kemiallisesta väkivallasta johtuvan elinikäisen vaurion. Välinpitämättömyys asiaa kohtaan nousee esiin, jos verrataan suhtautumista esim. mediassa vahvasti esillä olleisiin rokotteiden haittavaikutus -keskusteluihin. Yhteiskunnassamme vallitsee iso toleranssi päihteiden suhteen.

Riippuvuuden syitä ei lopulta voi ulottaa pelkästään yhteiskuntaan ja ympäristötekijöihin. Koskela ja Kassila haluavatkin kirjassaan keskittyä yhteiskuntakritiikin esittämisen sijaan auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua eniten.

Toipumisen ihme

Kirjassaan Koskela ja Kassila valottavat riippuvuuden monisyisiä mekanismeja, joihin osaltaan kuuluu toipumisen ihme, eräänlainen valaistumisen hetki, jolle tiedekään ei löydä perusteellista selitystä.

KK: On aina suoranainen ihme, kun joku ihminen raitistuu, sillä addiktiosta toipuminen vaatii kovaa ja raakaa työtä. On olemassa sanonta: ”Ei ole mikään ihme, jos alkoholisti juo, mutta on ihme, jos hän pysyy raittiina.”

TK: Olemme molemmat nähneet, kuinka ihmeitä tapahtuu silloin, kun ihminen päättää hakea apua. Ihmettä on tieteen näkökulmasta vaikea todistaa. Ihmeen luonne on juuri siinä, että sitä ei ymmärretä. Pyrimme kirjassa jakamaan ymmärryksemme siitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista, mikä antaa sille tarkoituksen ja merkityksen.  

Teemu Kassila ja Kalervo Koskela
Teemu Kassila ja Kalervo Koskela (Kuva: Jenni Vehkaluoto)

Teoriasta käytäntöön

Teemu Kassila ja Kalervo Koskela ovat molemmat pitkän linjan päihdetukityön ammattilaisia. He ovat tehneet Suomessa uraauurtavaa työtä, jonka myötä addikteille on nykyisin tarjolla laajasti vertaistukitoimintaa.

TK: Toipuminen ei ole yksinkertainen prosessi silloin, kun siihen ei ole kunnollisia työvälineitä. Kirjaamme olemme keränneet suuren määrän tietoa ja kokemusta siitä, mitä olemme itse saaneet ja oppineet.

KK: Kirjassamme keskitymme niihin mekanismeihin, joka saa ihmisen toipumaan addiktiosta ja lopulta raitistumaan. Raitistuminen on ikään kuin rakastumista. Samoin ensi kertaa addiktionsa parissa oleminen muistuttaa rakastumista. Puhumme rohkeasti niillä termeillä, jotka eivät ole eksaktin tieteen termejä. Eksakti tiede sen sijaan kangistaisi kirjan sanoman. Kokemuksellisuus on sanomassamme päällimmäisenä, kirjamme onkin vuosikymmenien tulos oppimastamme.

TK: Pyrimme kirjallamme innostamaan ihmistä löytämään oman henkisen avaimistonsa.

Ykseyden kokemus

Mikä on lopulta toipumisprosessin tärkein hetki, se tilanne, jossa ollaan viimein päästy addiktion puristusotteesta sen niskan päälle ja riippuvuudesta irtautumisen todelliseen alkupisteeseen?

TK: Tänä päivänä jo tiedämme, että tiede on pääsemässä sille suuren kysymysmerkin alueelle, missä tieto loppuu ja joku muu alkaa. Esimerkiksi kvanttifysiikka on pyrkinyt ymmärtämään tätä aluetta. Vaikka naulitsemme jonkin faktuaalisen asiantilan johonkin tiettyyn hetkeen, pian tilanne onkin muuttunut. On olemassa pieniä, lähes näkymättömiä asioista, jotka vaikuttavat tilaan aina. Kaikki on aina muutostilassa. Tämä käsitys on vielä normaalin ymmärryksemme edellä, koska yhä tukeudumme antiikkisiin tieteen malleihin, jotka pysähdyttävät ja jämähdyttävät meidät. 

KK: Usein parhaimmat tiedemiehet myöntävätkin tämänhetkisen tietomme rajallisuuden.

TK: Terapiaistunnossa äärettömän tärkeä hetki on se, kun astutaan alueelle, jossa kukaan ei tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi. Silloin henkilö, joka on ongelmansa kanssa, saavuttaa äkkiä energiakentän, joka on käsittämätön.

KK: Tässä on kyse madonreiästä. Sitä voi kutsua synkronismin kokemukseksi tai nollahetkeksi, jossa mieli on hiljaa ja täysin avoin. Tilanne, jossa oma erillisyys häviää yhden puheenvuoron aikana.

TK: Siinä tapahtuu samaistuminen, tunne, että tuo toinen puhuu juuri minusta. Tullaan ajatusten tasolla yhdeksi toisen henkilön kanssa. Se on lopulta suurin henkinen kokemus, mitä voi olla.

KK: Addiktiosta pois pyrkimisessä olennaista on saavuttaa ei-haluamisen tila. Tila, jossa ei tarvitse haluta enää mitään, koska on jo kaikki. Pieniä ykseyden kokemuksia tapahtuu koko ajan olemalla alttiina.

 

Teemu Kassila ja Kalervo Koskela
Teemu Kassila ja Kalervo Koskela (Kuva: Jenni Vehkaluoto)

 

Toipumisen pitkä prosessi

Koskela ja Kassila pyrkivät kirjallaan osoittamaan tähän hetkeen pysähtymisen tärkeyden. Vertaisyhteisön ja terapeutin avulla riippuvuudesta toipuva henkilö jaksaa elää tässä hetkessä ja kokea sen sellaisenaan, antautua tuskalleen. Tällöin ratkaisuja addiktion voittamiseksi ei haeta tulevaisuudesta vaan tämän hetken voimasta.

TK: Addiktion voittamiseksi on tehtävä jalkatyötä, nähtävä vaivaa oman hyvinvoinnin vuoksi, sillä mikään ei tule ilmaiseksi.

KK: Itsensä voittamisessa on voimaa. Toisin tekemisestä tulee voimaa. Monesti raittiuden keskellä tulee hetki, ettei jaksaisi lähteä ryhmään purkamaan ajatuksiaan, mutta lähtee kuitenkin, koska lintsaamisesta tulee paha olo. Juomisen helppous on samaa elämästä lintsaamista.

Myös suomalaisen kulttuurin perinteistä ja olemassa olevista hyvinvointia lisäävistä tavoista voidaan ammentaa toipumisprosessissa. Esimerkiksi sauna on suomalaisille tuttu hyvinvoinnin, hiljentymisen ja puhdistautumisen paikka. Myös metsäkävely ja luonnon rauha näyttelee vahvaa osaa voimautumisemme ja hyvinvointimme lähteenä.

TK: Mytologia, uskomukset ja luonto rakentavat meistä ihmisiä. Nämä alueet ovat unohtuneet tässä kulttuurissa, eikä niille anneta sellaista painoarvoa kuin niillä on joskus ollut hyvän elämän etsinnässä. Pyrimme kirjassamme nostamaan esiin kollektiivisesta muistista asioita, jotka olemme painaneet pois tietoisuudesta.

KK: Tuomme toipumisprosessiin mukaan suomalaisen luonnon ja sen hiljaisuuden. 

Meditaatio, mindfulness ja tietoinen läsnäolo ovat työkaluja, joita kirjoittajat suosittelevat käytettäväksi toipumisprosessissa. Koskela ja Kassila ovat tutkineet meditaation historiaa ja erilaisia traditioita, ja esittelevät kirjassa toimivia tekniikoita, joiden avulla voi aloittaa matkan meditaation ja hiljentymisen tiellä.

TK:  Kun esimerkiksi ryhmätilanteessa kuuntelet jotain henkilöä ja avaudut hiljaisuudelle,  hiljentyminen johtaa lopulta suuren elämän mysteerin äärelle. Tilaan, jota ei ennakolta nimetä miksikään, vaan elää ja tarkkailee tätä tilaa ilman käsitteitä. Tämä kokemus tuo kenelle tahansa ihmiselle valtavan määrän uusiutuvaa energiaa ja uusiutumiskykyä, läsnäoloa ja rentoutumista.

 

Teksti ja kuvat: Jenni Vehkaluoto

 

Jos kaipaat apua addiktiosta toipumiseen, ota yhteyttä esimerkiksi paikalliseen AA- tai NA-ryhmään. On olemassa myös Facebook-ryhmiä, joista saa helposti ja nopeasti tukea ja neuvoa toipumiseen. 

Facebook-ryhmät:

Lääkkeetön huumehoito Suomessa

Raitis alue

Kaunis järvi – syventävän toipumisen ryhmä

Päihderiippuvuuden hoito sydämen tielle

Lapinlahden Lähteellä on alkamassa pienryhmäprojekti mm. addiktioista ja työuupumuksesta kärsiville. Lisätietoa löytyy projektin edetessä edellä mainituista Facebook-ryhmistä. Voit myös ottaa yhteyttä kirjailijoihin saadaksesi lisätietoa projektista: teemukas@hotmail.com ja kalervolle@gmail.com.

 

Karvo Koskela luennoi Viisas Elämä -messuilla lauantaina 11.9.2016 klo 16 aiheesta ”Seitsemän toipumisen kanavaa”. Tervetuloa luennolle!

 

Tutustu Teemu Kassilan ja Kalervo Koskelan uutuuskirjaan:

Ihme alkaa nyt – uusia näkökulmia riippuvuuden taustoihin ja hoitoon

Ihme alkaa nyt

Kommentoi!

kommenttia