Halu elää

kiitollisuus

Eräs keski-ikäinen mies kuoli äkilliseen sairaskohtaukseen. Muutaman päivän sisällä tästä kuoli hänen isänsä. Itse asiassa tilastojen valossa kyseinen tapaus ei ole harvinainen. Tämä tulee esille Eric Lindemannin ja Colin Parkesin tutkimuksissa, joista käy ilmi, että riski kuolla sydäntautiin kasvaa merkittävästi läheisen kuolemaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Läheisen kuolema lisää selvästi riskiä sairastua myös muihin kun sydänsairauksiin ja immuniteettikin alenee läheisen kuoleman myötä. Ajan kuluessa vastustuskyky kuitenkin palautuu. Tärkeää onkin antaa tunteiden, kuten surun, tulla ja mennä jäämättä niihin kiinni.

Harvardin yliopistossa työskennellyt professori Herbert Benson on tuonut esille, että kun henkilöllä on vahva halu kuolla ennen sairaalassa tehtävää vakavaan sairauteen tai vammaan liittyvää leikkausta ja ajatuksena on tavata edesmennyt puoliso tuonpuoleisessa, tällöin kyseinen henkilö myös usein kuolee leikkauksessa. Osa kirurgeista onkin ehdottanut sydänleikkauksen siirtämistä tunnistaessaan potilaan halun kuolla leikkauksessa. Useista tutkimuksista käy ilmi että avosydänleikkauksessa kuolevat potilaat pystytään tunnistamaan lähes 90 %:sti heille ennen leikkausta tehdyn psykologisen testin avulla. Esimerkiksi syvä masennus on riskitekijä sydänleikkaukseen menehtymisen kannalta. Masennus on myös itsemurhaan liittyvä riskitekijä elämän halun vähetessä. Oleellista on tunnistaa mihin itseä rajoittaviin uskomuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin henkilö on jäänyt kiinni elämänhalun vähetessä. Samalla tulee huomata, että tilanteen ei tarvitse jatkua sellaisena, vaikka kyseisenä hetkenä elämä tuntuisikin synkältä. Laskemalla irti itseä rajoittavista uskomuksista ja ajatuksista sekä tukahdutetuista tunteista, alkaa elämänhalu palautua.  Paikoin muutos tapahtuu pikkuhiljaa, paikoin nopeasti.

Tutkittaessa henkilöitä jotka ovat parantuneet pitkälle edenneestä syövästä, on yksi yhteinen seikka parantuneilla ollut halu elää. He ovat kokeneet että elämällä on vielä annettavaa heille ja heillä muille. Osa syövästä spontaanisti parantuneista onkin kokenut syövän häviämisen yhteydessä käytetyn termin: remissio englannin kielisen sanan: remission toisen merkityksen eli he ovat löytäneet itselleen uuden mission, tehtävän. Tällöin elämän arvot ovat saattaneet mennä uusiksi, henkilön alkaessa arvostaa enemmän elämää. Samalla henkilö alkaa usein myös keskittymään enemmän asioihin jotka kiinnostavat häntä aidosti. Tällöin henkilö on saattanut vaihtaa työtä.

”Herätyskellon” ei tarvitse kuitenkaan soida vasta kokiessaan elämässä kriisin tai vakavan sairauden. Itse kukin voi arvostaa elämää nyt ja tehdä asioita jotka itse kokee antoisiksi ja joiden avulla voi auttaa muita. Professori Martin Seligman tutki erittäin masentuneita henkilöitä, joilla sängystä nousukin oli vaikeaa masennuksen takia. Tutkimuksessa heille annettiin tehtäväksi kirjoittaa viikon ajan päivittäin kolme hyvää asiaa, jotka tapahtuivat sinä päivänä. Tämän seurauksena 94 %:lla heistä olo parani huomattavasti. Seligman on työskennellyt masentuneiden kanssa 40 vuotta ja ikinä hän ei ollut nähnyt vastaavaa positiivista kehitystä masentuneiden tilassa noin lyhyessä ajassa.  Itse kukin voi kokea päivittäin kiitollisuutta  hyvin pieniltäkin tuntuvista asioista ja samalla nauttia arkisista asioissa ja nähdä elämän kauneuden moninaisesti.

 

Aiheesta voit lukea lisää maaliskuussa 2016 ilmestyneestä kirjasta: Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki, Viisas Elämä.

Lähteet

Leader, D. & Corfield, D. 2008. Miksi ihmiset sairastuvat. Helsinki, Teos.

Seligman, M. 2011. Flourish. Lontoo. Nicholas Brealey Publishing.

Virolainen, H. & Virolainen, I. 2016. Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki, Viisas Elämä.

Kommentoi!

kommenttia