Kesä-heinäkuun Dharmanharjoitusohjeita

lootus

Jaamme kuukausittain Viisas Elämä -blogissa suomalaissyntyisen buddhalaismunkki Taehye sunimin mietiskelyohjeistuksia.

Toukokuun lopulla meillä Italiassa oli merkittäviä vieraita, burmalainen opettaja Ottamasara ja hänen avustajanaan toimiva italialainen nunna Khemacari. Kunnianarvoisan munkki Ottamasaran  ”luonnollisen meditaation” keskukset Burmassa ovat sikäli erityisiä, että niissä ei harjoiteta ainoastaan ​​meditaatiota, vaan myös sosiaalista toimintaa, köyhien, vanhusten, sairaiden ja kuolevien auttamista (ks. www.thabarwa.org).  Opetuksessaan Ottamasara korostaa seuraavia olennaisia ​​asioita:

  • Buddhalainen meditaatio ei ole vain mielen tyyntymistä ja oman itsensä tuntemista, vaan Totuuden näkemistä, avautumista oikeaan olemassaoloa koskevaan ymmärrykseen.
  • Kaikkien aineellisten ja mielellisten ilmiöiden perusluonne on pysymättömyys, jatkuva muuttuvaisuus; Dharman harjoitus  on sen konkreettista tajuamista jokapäiväisessä elämässä, ei filosofointia eikä pelkkää älyllisestä ymmärrystä.
  • Pysymättömyyden tajuaminen ja hyväksyminen auttaa vapautumaan lukemattomista takertumisen muodoista, esim. takertumisesta aistinautintoihin, ikäviin muistoihin, minätärkeilyyn, tunnekuohuihin, harhaluuloihin ja virheellisiin näkemyksiin.
  • Tarkkaavaisuuden piiriin kuuluu koko tapahtumien virta itsessämme ja ulkopuolellamme, koska olemme osan olemassaolon kokonaisuutta.  Kun oikea näkemys ja asenne vallitsee, meidän kuvitteellinen egomme, harhaminämme katoaa.
  • Minäharhan hälvetessä viriää luonnostaan myötätunto ja halu tehdä hyvää pyyteettömästi.
  • Takertumattomuus merkitsee myös sitä, ettei takerru  meditaatiomenetelmiin.  Menetelmät ovat taitavia keinoja, joista voi olla paljon apua, mutta ne voivat myös kahlita oivaltavuutta, jos niihin takertuu. Meditaatiivisen elämän ydin on tyhjentyä minäisyydesta sekä siihen liittyvistä subjektiivisista ajatusrakennelmista ja nähdä Totuus.

Kesä-heinäkuun harjoitusta varten suosittelen:

1. Meditoida siten, että antaa minä-ajatusten pudota pois; silloin näkee vaeltavien ajatusten, tunteiden ja fantasioiden pysymättömmyyden, näennäisyyden.

2. Kontemploida: mitä on Totuus, todellinen todellisuus?

”Munkit, on olemassa syntymätön, joksikintulematon, luomaton, ehdollistumaton ulottuvuus.  Jos ei olisi tätä syntymätöntä, joksikintulematonta, luomatonta, ehdollistumatonta ulottuvuutta, ei olisi mahdollista nähdä Tietä joka johtaa vapautumiseen siitä mikä on syntyvää, joksikintulevaa, luotua, ehdollistunutta.  Näin ollen, koska on olemassa  syntymätön, joksikintulematon, luomaton, ehdollistumaton ulottuvuus, on mahdollista nähdä Tie vapautumiseen siitä mikä on syntyvää, joksikintulevaa, luotua, ehdollistunutta.”       (Udana 8: 3)

 

Taehye sunim on suomalaissyntyinen buddhalaismunkki,  joka on opiskellut buddhalaisuutta mm. Thaimaassa, Koreassa, Japanissa, Taiwanissa ja Burmassa.  Hän on nykyisin Musang Am nimisen pienluostarin apotti Italiassa ja myös Suomen Bodhidharma-yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on kirjoittanut ja suomentanut buddhaisuutta käsitteleviä kirjoja, mm. ”Kiinalaisten zenmestareiden runoja” ja ”Suomalainen zen-opas” Basam Booksin (nyk. Viisas Elämä) kustantamina. 

Kommentoi!

kommenttia