• Etusivu
  • Blogit
  • Kolme askelta menneisyyden rajoituksista vapautumiseen

Kolme askelta menneisyyden rajoituksista vapautumiseen

Aika ajoin ihmiset ovat menneisyytensä orjia. Tällöin menneisyyden sallitaan kahlita elämää jota haluaisi elää. Tämä voi koskea terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös muita elämän osa-alueita henkilön toistaessa elämässään samoja toimimattomia ajatuksia, tunteita sekä käyttäytymismalleja. Tällöin tuloksetkin ovat pitkälti samoja. Henkilö saattaa ajatella, että hänen täytyy lopun ikäänsä olla samassa ammatissa kun kerran hän on siihen aikoinaan kouluttautunut, vaikka hän ei enää nautikaan kyseisestä työstä. Samoin harrastusten osalta henkilö saattaa miettiä, että turha hänen on aloittaa soittoharrastusta kun hän ei nuorempana ole ollut musikaalinen tai että hän ei oppisi uutta kieltä kun ei nuorempana opiskellut kieliä. Tällöin henkilö on omien toimimattomien ajatusmallien kahlitsemana. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Huolimatta siitä, että henkilö olisi kärsinyt vuosien ajan kroonisesta kivusta tai vaivoista, voi tilanne muuttua. Seuraavassa esitetään 3 keinoa joita kukin voi tehdä laskeakseen irti menneisyyden kahleista. Keskeinen seikka on mielen muutos.

 

Ensimmäinen askel menneisyydestä irti laskemiseen liittyy sen ymmärtämiseen, että itsellä on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteensa juuri nyt. Vaikka yksilön aikaisempi terveyskäyttäytyminen olisi ollut häntä itseään vastaan, sisältäen epäterveellisen ruuan syömistä, alkoholin liikakäyttöä, tupakointia, liikkumattomuutta, tunteiden patoamista ja murehtimista sekä stressaavan elämäntyylin omaamista, voi henkilö juuri nyt alkaa toimimaan toisin. Tämän oivaltamisella on voimaannuttava vaikutus. Muutos lähtee havahtumisesta, sitä mikä on saattanut henkilön heikkoon kuntoon tai väsymykseen, ei tarvitse enää toistaa. Sen sijaan henkilö voi valita toisin.

Toinen askel liittyy irti päästämiseen padotuista tunteista ja ajatuksista sekä itseä rajoittavista uskomuksista ja menneisyyden identiteetistä, joka ei ole edistänyt terveyttä. Näistä irti päästäminen edistää sitä, että ajatukset ovat tässä hetkessä, sen sijaan että ne pyörisivät menneisyyden kehissä, syytellen itseä tai muita tapahtuneista miten henkilö on päätynyt kyseiseen tilanteeseen. Kun laskee irti kehoon ja mieleen padotuista tunteista ja ajatuksista, on tällä positiivinen vaikutus soluihin ja se edistää kehon tasapainoon saattamista. Samalla henkilö voi myös huomata positiivisen vaikutuksen mielentilaansa. Yhtäkkiä on enemmän tilaa, rauhaa ja vapauden tunnetta. Samalla henkilö alkaa nähdä enemmän mahdollisuuksia elämässään.

Kolmas askel liittyy ajattelutavan uudistumiseen. Lähtökohtana on mielen muutos. Suuntaamalla fokusta enemmän siihen miten haluaa asioiden olevan, sekä kirjaamalla itselle ylös miten päästä kyseisiin tavoitteisiin, nostaa tämä tunnetilaa. Tämä edistää myös uudenlaista toimintaa ja sen ylläpitämistä. Uusi toiminta voi käsittää liikunta- ja ruokailutottumusten muuttamista terveellisempään suuntaan tai uuden hoitomuodon kokeilua mikäli aiemmat hoitokeinot eivät ole tuoneet tuloksia. Oleellista on kuitenkin mielen muuttaminen. Alkaessaan nähdä itsensä terveenä ja hyvinvoivana ja samalla kokiessa positiivisia tunteita kuten kiitollisuutta, on tällä hyvinvointiin positiivinen vaikutus.

Oikea aika tehdä mielenmuutos on NYT.

 

Tervetuloa tri Harri Virolaisen ja tri Ilkka Virolaisen luennolle 14.3.2016 Viisas Elämä -klubille, Helsingin Arabiaan.

 

Kirjoittajat:

Tri Harri Virolainen & Tri Ilkka Virolainen ovat perehtyneet mielen voimaan ja erityisesti mielen ja kehon väliseen yhteyteen. Heiltä ilmestyy mielen voimaa ja hyvinvointia käsittelevä kirja vuoden 2016 alussa.

Kommentoi!

kommenttia