Luommeko todellisuutemme?

”Ajatuksillasi luot oman todellisuutesi.” on lauseita, jota kuulee monesti sanottavan.

Onko tällä mitään tieteellistä pohjaa? Luommeko todellisuutemme myös tieteen mukaan? Jos näin on, miten tätä voisi tehdä käytännössä?

Eräänä aamuna herätessäni jäin pohtimaan todellisuutta. Näin unta, joka oli todella selkeä. Se päättyi niin, että palasin unessa makuuhuoneeni katonrajaan jostakin kaukaa ja näin kehoni alapuolellani. Tuntui siltä, että tiedän kaiken ja että pelkän ajatuksen voimalla pystyn liikkumaan minne vain. Tiesin myös, että klo oli 8:40 ja olisi aika herätä. Tiesin myös sen, miten päiväni tulisi menemään: mitä tapahtuisi, ketä tapaisin, mitä juttelisimme jne. Tuntui siltä, kuin olisin luonut oman tulevan päiväni ennen heräämistäni. Uni oli lopussa ja tunsin tipahtavani takaisin kehooni… Kun heräsin, pidin vielä hetken silmiäni kiinni ja – vaikka kuinka halusin muistaa – unohdin uneni lähes kokonaan, lukuun ottamatta edellä kuvaamaani unen loppua. Erityisesti mieleeni jäi se tunne, miten unessa tunsin kuinka kehoni alkoi rajoittaa liikkeitäni, ajatuksiani, kaikkea toimintaani, enkä ollutkaan enää vapaa. Avasin silmäni, ja kello oli 8:40, kuinkas muuten.

Herättyäni jäin miettimään: Mikä onkaan oikeastaan todellista? Miten voin olla varma, että en juuri nyt näe unta? Entäpä jos onkin niin, että unessa luomme tulevan päivämme ja se mitä sanomme uneksi, onkin se ”oikea” todellisuus? Mitä todellisuus on?

”Todellisuus on vain illuusio – vaikkakin hyvin sitkeä sellainen” – Einstein

Kvanttifysiikka mullisti 1900-luvun alkupuolella käsityksen fyysisestä maailmasta ja materiasta. Se luotiin selittämään aineen, ja erityisesti atomien ja hiukkasten, käyttäytymistä. Se ei ota huomioon mieltä ja tietoisuutta, mutta sieltä voidaan hakea vastauksia todellisuutta ymmärtääksemme: ajatusmalleja ja samankaltaisuuksia, voisiko kyseessä olla sama asia myös tässä tapauksessa.

Kvanttifysiikan mukaan koostumme atomeista, jotka ovat energiaa. Ne värähtelevät ja säteilevät kukin niille ominaisella tavalla. Eräs kvanttifysiikan isistä, Niels Bohr totesikin:

Kaikki se, mitä pidämme todellisena, koostuu kaikesta muusta kuin todellisena pidettävistä osasista.

Ehkä siis elämme todellakin illuusiossa? Jos näin on: voimmeko koskaan tietää onko näin?

”Luot omat ajatuksesi, ajatuksesi luovat aikomuksesi, ja aikomuksesi luovat todellisuutesi.” – Tri Wayne Dyer

Kvanttifysiikassa havaitsija vaikuttaa havaitsemaansa todellisuuteen.

Kvanttifysiikassa maailmaa kuvataan todennäköisyyksien avulla. Kaikki eri mahdollisuudet ovat olemassa, kunnes se toteutuva valikoituu tapahtuvaksi havaitsemisen kautta. Sanotaan, että havainto, tai havaitsijan tietoisuus, ”romahduttaa aaltofunktion” yhteen vaihtoehdoista. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot tapahtumille ovat olemassa, kunnes havainto ”romahduttaa” muut ja se toteutuva ainoana jää jäljelle.

Kvanttifysiikka ei kuitenkaan sisällä syitä, miksi jokin todellisuus valikoituu. Se ei myöskään kerro missä hiukkanen oli aiemmin ennen havaintoa, ajan suunnalla ei itseasiassa ole edes väliä. Kvanttifysiikasta voi siis tehdä tulkinnan, että tietoisuutemme ja aine (materia) ovat yhteydessä toisiinsa, eli voimme mielellämme, ajatuksillamme vaikuttaa lopputulokseen.

Ajatuksemme luovat todellisuuden ja jokainen ajatuksemme aloittaa todellisuuden luomisen” – Edgar Cayce

Miten todellisuutta voisi sitten luoda käytännössä? Todellisuus ja tietoisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Omalla egolla, tietoisella mielellä, ei voi kuitenkaan ohjata. Kvanttifyysikko Amit Goswami selittää tätä niin, että kvanttifysiikassa esineet ovat todennäköisyysaaltoja, mahdollisuuksia, joista tietoisuus valitsee sen, joka toteutuu. Tietoisuus eli me voimme valita todellisuutemme. Valitsemme oman todellisuutemme, mutta emme valitse egosta käsin, vaan syvältä yhteisen tietoisuuden tasolta, jossa me kaikki olemme yhtä. Mentaalisella tasolla omat arvot ohjaavat, ja jos toimii sellaisten perustavien arvojen kautta kuin rakkaus, oikeudenmukaisuus, totuus ja hyvyys, tilanne muuttuu. Sen sijaan, että keskitymme materiaaliseen, viemme huomion näihin arvoihin, joiden kautta toimia ja vaikuttaa. Olemme siis tilassa, jossa kaikki olemme yhtä eikä ristiriitoja ole, vaan sama tietoisuus vaikuttaa kaikkeen. Omalla erillisellä egolla ei voi ohjata, vaan manifestointi toimii ykseydestä käsin.

Ajatuksilla todellisuuden luominen kuuluu osana muun muassa moneen energiahoitotekniikkaan. Luodaan intentio, tavoite, jota kohti hoidot vievät, ja eri tekniikoilla haetaan syvää yhteisen tietoisuuden tasoa, jossa päästää irti tavoitteesta. Mielessä on siis jo luotu kuva lopputuloksesta, eli luotu tuo todellisuus jo valmiiksi, jolloin sitä kohti on helpompi päästä.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa” – Mahatma Gandhi

Todellisuutta ei voi ajatella pelkästään aineellisena. Omia subjektiivisia kokemuksiamme tarvitaan maailmaa ymmärtääksemme. Ja ne tuovat todellisuuteen henkisen aineksen. Todellisuus koostuu siis fyysisestä ja henkisestä aineksesta. Kun henkisyyden osuus todellisuudesta ymmärretään, se muuttaa todellisuuskäsitystä ja avartaa näkökulmaa. Havaitsija siis luo todellisuuden. Fyysikko Sir James Jeans toteaa:

Lisääntyvä tietomme viittaa ei-mekanistiseen todellisuuteen; maailmankaikkeus näyttää enemmän suurelta ajatukselta kuin suurelta koneelta. Mieli ei enää vaikuttaisikaan olevan satunnainen tunkeilija aineen valtakunnassa, vaan meidän pitäisi kumartaa sitä materian valtakunnan luojana ja hallitsijana.

(vapaasti suomennettu R. C. Henryn tekstistä ”The Mental Universe”, Nature 436:29, 2005).

Koska luomme siis oman todellisuutemme, ota itse vastuu omasta elämästäsi. Manifestoi tulevaa ja luo todellisuus juuri sellaiseksi kuin sen haluat. Palaan tähän aiheeseen varmasti tulevissa blogikirjoituksissa, ja tietysti myös kursseillani ja luennoissani.

Keväisin terveisin,

Johanna

**

Kirjani ja kirjan facebook-sivut: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

Johannan luennot, kurssit sekä hoidot ja hypnoosit www.johannablomqvist.com

Lähiaikojen tulevia kursseja ja luentoja:

Kommentoi!

kommenttia