Meditaation terveyshyödyt

meditaation terveyshyödyt

Meditaatio on yksittäisistä työkaluista voimakkain apu sairauksista toipumisessa.

Ian Gawler, kirjailija, meditaatio-ohjaaja

Meditaation monipuoliset terveyshyödyt ovat tulleet esille lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa. Meditaatio aktivoi parasympaattisen hermostoa, laskee kortisolia, alentaa verenpainetta ja sykettä ja parantaa aineenvaihduntaa, rentouttaa ja lisää aivoissa vasemman etulohkon aktiivisuutta, mitä on havaittu onnellisilla ihmisillä. Lisäksi meditaatio vähentää kivun tunnetta, ahdistuneisuutta, masennusta, edistää painonhallintaa, vähentää päänsärkyä ja migreeniä, vähentää astman oireita, parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja ylipäänsä lisää elämän laatua.

Meditaatio muokkaa aivojen yhteyksiä uudelleen ja parantaa aivojen toimintaa. University of Masschusetts Center for Mindfulness tutkimuksessa mukana olleet henkilöt meditoivat keskimäärin 27 minuuttia päivittäin 8 viikon ajan. Tämän jälkeen otetut aivokuvat osoittivat, että aivojen alueet jotka liittyvät myötätuntoon, oppimiseen ja itsetutkiskeluun olivat aktivoituneet enemmän.

Meditaatio vähentää stressiä 

Meditaatio rentouttaa ja vähentää stressiä. Tällä puolestaan on immuniteettia parantava vaikutus. Sydney University of Technology tutki mielikuvia hyödyntävän meditaation vaikutusta sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien ja kätilöiden stressiin. Osallistujat meditoivat päivittäin 8 viikon ajan. Tutkimus osoitti, että hoitajien stressi tippui puoleen alkutilanteeseen verrattuna. Tutkittaessa meditoijien yleistä terveydentilaa, tulevat meditoinnin terveyshyödyt selvästi esille. Erään tutkimuksen mukaan meditoijat kävivät lääkärin vastaanotolla ja sairaalassa 50 % vähemmän kuin ei-meditoijat. Meditoivilla henkilöillä oli 80 % vähemmän sydäntautia ja 50 % vähemmän syöpää kuin vertailuryhmällä. Kaikkein eniten meditoinnista hyötyivät terveyden näkökulmasta yli 65-vuotiaat.

Meditaatio vaikuttaa geeneihin asti 

Meditaatiolla kyetään vaikuttamaan ihmisten geeneihin asti. Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine tutki meditaation vaikutusta geeneihin. Aloittelijoilla harjoitusten havaittiin vaikuttavan positiivisesti 1561 geeniin. Kokeneemmilla meditoijilla meditaation havaittiin vaikuttavan positiivisesti 2209 geeniin. Eräässä toisessa tutkimuksessa tuli ilmi, että jo yhdellä meditaatioharjoituksella on positiivinen vaikutus geeneihin, niin aloittelijoilla kuin kokeneillakin harjoittelijoilla. Meditaation on esimerkiksi havaittu vähentävän vanhenemista edistävien geenien aktiivisuutta ja aktivoivan geenejä, jotka edistävät stressistä toipumista.

Lisää aiheesta pian ilmestyvässä kirjassa Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

 

Lähteet:

Black, D., O’Reilly, G. Olmstead, R. Breen, E. & Irwin, M. 2015. Mindfulness Meditation and Improvement in Sleep Quality and Daytime Impairment Among Older Adults With Sleep Disturbances: A Randomized Clinical Trial.  JAMA Intern Med. 2015;175(4):494-501.

Dusek, J., Otu, H.Wohlgueter, A., Bhasin, M., Zerbini, L., Joseph, M., Benson, H. & Libermann, T. 2008. Contributed equally to this work with: Jeffery A. Dusek, Hasan H. Otu. Genomic Counter-Stress Changes Induced by the Relaxation Response.

Lutz, A., Brefczynski-Lewis, J., Johnstone, T. & Davidson, R. 2008. Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise.

Schneider, R., Beckman, H., Wendland, M., Mooney, C., Krasner, M. S., et al. 2012. The impact of a program in mindful communication on primary care physicians. Academic Medicine, 87(6), 1-5.

Virolainen, H. & Virolainen, I. 2016 (tulossa). Mielen voima – Mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki, Basam Books.

Kommentoi!

kommenttia