• Etusivu
  • Blogit
  • Mikä avuksi, kun kaipaat sisäistä kasvua – yhteyttä kehon ja mielen välillä?

Mikä avuksi, kun kaipaat sisäistä kasvua – yhteyttä kehon ja mielen välillä?

Kuka oikeastaan olet tai voisit olla? Haasteet, vaikeudet ja kriisit herättelevät tarvetta kasvaa ihmisenä. Keho voi oireilla tai reagoida, tunne ahdistaa ja mieli voi yrittää ratkoa ongelmia ylikierroksilla. Olo voi tuntua tavalla tai toisella riittämättömältä. Saatat myös kokea, että kaikki on elämässä ns. hyvin, mutta ilo tai merkityksellisyys ovat kadoksissa. Tai keho ja mieli elävät omilla planeetoillaan, erillään toisistaan. Kaipaisit lisää siltoja ja syvyyttä, yhteyttä itsesi kaikkiin puoliin. Haluaisit tuntea olevasi elossa, täydesti!

Mikä menetelmä tukisi omalla kohdalla sisäistä kasvua parhaiten? Mitä olisi turvallista kokeilla?

Tarjolla on monenlaista kasvuryhmää, terapiaa ja valmennusta. Kehon, tunteiden ja mielen yhteyden hyödyntäminen voi olla iso apu sisäisessä kasvussa. Myös tutkimus on alkanut ymmärtää tämän yhteyden merkitystä yhä paremmin (mm. Aalto-yliopiston tutkimukset, ks. viite alla).

Kuvaan tässä artikkelissa neljää kehotietoisuutta hyödyntävää menetelmää tai väylää: Rosen-kehoterapiaa, Essential Motionia, Pesso Boyden System Psychomotoria sekä työkaluja, jotka sopivat arjen kehotunnetaitojen vahvistamiseksi. Kukin näistä vastaa erilaisiin sisäisiin tarpeisiin, mutta ne myös tukevat toinen toisiaan. Juuri nämä välineet ovat olleet tärkeimmät omassa kasvussani: siksi olen opiskellut ja ottanut ne osaksi omaan asiakastyöhöni viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin yksilölliset tarpeet. Yksi väylä ei anna ratkaisua kaikkiin kysymyksiin.

Yhteyttä itseen terapeuttisen kosketuksen avulla

Jos olet tottunut toimimaan älyllisesti ja analysoimaan asioita, Rosen-kehoterapiassa voit oppia rakentamaan siltaa mielesi, kehosi ja tunteidesi välille. Kun kaipaat aitoa kohtaamista, kehossa läsnäolevaa ilmapiiriä, Rosen-kehoterapia tarjoaa sitä vahvimmillaan. Keskusteluterapiassa kohtaamisen ja läsnäolon tunnelma on harvoin näin vahva: terapeutti tarvitsee erityistä harjaannusta, jotta on oppinut olemaan kehotietoisesti läsnä. Rosen-kehoterapiassa lihasjännityksiä kohtaava koskeutus on avain: lempeän, kohtaavan kosketuksen avulla terapeutti ohjaa asiakasta tuomaan huomiota kehollisiin tuntemuksiin, tunteisiin ja näistä syntyviin mielikuviin ja ajatuksiin. Siihen, mitä sinussa tapahtuu juuri nyt. Se sopii myös henkilöille, jotka kaipaavat kosketusta, mutta ovat tarkkoja siitä, miten heitä saa koskettaa.

Liiketyöskentelystä elävyyttä ja virtaavuutta

Essential Motion on sukua Rosen-kehoterapialle, sillä sen on kehittänyt Rosen-opettaja Karen Roeper. Samoin kuin Rosen-kehoterapia, Essential Motion auttaa kohtaamaan lihasjännitysten kautta tunnelukkoja, mutta se laajentaa lisäksi taitoa ilmaista itseäsi, käyttää kehoasi monipuolisesti ja pitää huolta elävyydestäsi kokonaisvaltaisesti. Harjoittelet aktiivisesti kehollista läsnäoloa: miten kehostasi tulisi ankkuri ja turvapaikka vaikeissakin tilanteissa. Mutta myös liike, kehossa heräävät liikeimpulssit, kehon halu liikkua ja ilmaista ovat huomion kohteena. Työskentelyssä spontaaneja liikeimpulsseja ei yritetä kontrolloida vaan rohkaistaan kiinnittämään niihin päinvastoin huomiota. Esimerkiksi jännittyneellä niska-hartiaseudulla voi olla jokin suunta ja liikelaatu, jota jännitys haluaisi ilmaista. Tämä työskentely voi olla monelle uutta ja outoakin. Olemme niin tottuneita rajoittamaan spontaania ilmaisuamme, koska meillä on vahva tarve olla sosiaalisesti hyväksyttyjä. Olemme sisäistäneet, että omanlainen, poikkeava liike voi olla uhka turvallisuudelle. Liikkeen salliminen auttaa kuitenkin hellittämään lihasjännityksistä ja tiedostamaan niihin liittyviä tunteita ja asioita. Työskentelyä tukee ohjaajan vahva kehollinen läsnäolo ja salliva ilmapiiri: tässä ympäristössä omaa ilmaisua on turvallista tutkia.

Essential Motionia voi harjoittaa ryhmissä tai henkilökohtaisissa tunnin mittaisissa yksilöohjauksissa. Ryhmätyöskentelyyn kuuluu leikki ja vuorovaikutusharjoitukset. Leikki on lapselle luontaista. Sen avulla lapsi purkaa kehossa heränneitä liikeimpulsseja, oppii ja jäsentää maailmaa. Kehollisen leikin herätteleminen aikuisena avaa iloa ja elävyyttä. Se opettaa myös löytämään leikin keinoin luovutta ja huomaamaan, että kaikki ei ole elämässä niin vakavaa kuin olemme saattaneet uskoa!

Korjaavista kokemuksista avaimia uusiin mahdollisuuksiin

Kun omaa keho-mieli -tunne -yhteyttä kehittää, tietoisuuteen voi nousta tuskallisia tunnemuistoja menneisyydestä. Tuskallisten menneisyyden muistojen noustessa pintaan tärkeä kysymys on, mitä ihminen olisi aikoinaan oikeasti tarvinnut, mitä elämästä on jäänyt puuttumaan. Sisäistä eheytymistä vie parhaiten eteenpäin korjaavat kokemukset. Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) on menetelmä, jossa luodaan tarkasti ja täsmällisesti korjaavia kokemuksia menneisyyden kehitystarpeisiimme liittyneille vaille jäämisille ja traumoille. Tätä menetelmää on viime vuosikymmeninä käytetty mm. psykoterapian tukena useissa eri maissa. Suomessa tämä on vielä verraten uutta ja koulutuksia menetelmästä on vasta aloitettu. Menetelmä on voimallinen ja tehokas tuki minuuden eheytymisessä. Korjaava, uskottavalta tuntuva uusi ”muisto” tuntuu helpotuksena ja hyvän olon tunteena kehossa. PBSP voi olla tärkeä väylä jonkin sisäisen asian loppuunsaattamiseksi: työskentelyn seurauksena omassa mielenmaisemassa tapahtuu usein selkeitä positiivisia muutoksia. Se sopii mm. henkilöille, jotka ovat jo jonkin aikaa työskennelleet oman sisäisen kasvunsa parissa. Se sopii myös terapeuteille oman hyvinvoinnin tueksi.

Kehotunnetaidot kansalaistaidoiksi?

Kehotunnetaitojen kehittämisestä olisi hyötyä myös niille, jotka eivät koe varsinaisesti tarvetta sisäiselle kasvulle. Kehotunnetaidot auttavat vanhempia olemaan paremmin läsnä lapsille ja käsitellemään hankalilta tuntuvia tunteita, kuten pelkoa ja vihaa. Niistä hyötyvät myös vaikkapa asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt: ne kehittävät aidon empaattisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä pitää huolta omasta hyvinvoinnista. Myös parisuhteen kiemuroissa kehotunnetaidot auttavat luomaan suhteeseen läheisyyttä ja aitoutta sekä hellittämään haitallisista vuorovaikutusmalleista kuten vaikkapa vaikeiden asioiden välttelystä tai niiden käsittelystä repivillä riidoilla.

Mm. Kathlyn ja Gay Hendricks ovat kehittäneet verraten yksinkertaisia harjoitteita, joilla kehotunnetaitoja voi kehittää. Näiden harjoitteiden avulla voi oppia tunnistamaan kehon avulla omat stressirektiot (mm. taistele, pakene, jähmety) ja usein myös hellittämään niistä. Ne myös auttavat oppimaan uusia tapoja ilmaista omia hankaliakin tunteita niin, että läheisyys ja yhteys toiseen ihmiseen ei tarpeettomasti vaarannu. Hendricksit kutsuvat näitä ”10-sekunnin ihmesiirtymiksi” eli tietoisiksi valinnoiksi, joita voimme tehdä lyhyen itsereflektion ja kehon skannauksen (tuntemuksien ja tunteiden) perusteella. Nämä menetelmät tukevat itsetuntemusta, itsemyötätuntoa ja kehittävät omaa suhtautumista vaikeisiin asioihin. Itse opetan tällaisia välineitä kehotunnetaitoryhmissä ja mm. Kotona kehossa -valmennuksessa.

Sopivatko kehotietoisuuteen perustuvat menetelmät kaikille? Mitä tulisi huomioda?

Vakavasti traumaattinen menneisyys tai psyykkiset sairaudet on otettava huomioon, kun sisäistä kasvua, kehon, tunteiden ja mielen yhteyttä lähdetään kehittämään. Prosessien turvallisuudesta on pidettävä erityistä huolta. On siis tärkeää, että terapeuttisi/ ohjaajallasi on tähän ammattitaitoa. Sinun ei tule eikä tarvitse uskoa mihinkään yliluonnolliseen, huumaantua terapeutin tai ohjaajan karismasta tai populistisista taidoista. Sinulla on oikeus kyseenalaistaa ja saada vastauksia ja pitää huolta aikuisuudestasi. Toiset ihmiset tarvitsevat myös terveydenhuollon ammattilaisten apua, ja nämä edellä kuvaamani menetelmät voivat olla siinä tukena.

Sisäinen kasvu tuo syvää tyydytystä ja toiveikkuutta, vaikka se aina ei ole kivaa ja helppoa. Se avaa uusia näköaloja ja mahdollisuuksia. Kasvuprosessin joissakin kohdissa on lähes välttämätöntä ulkopuolinen, luotettava tuki. Muista myös, että kehotunnetaitojen vahvistaminen ja sisäinen kasvu tarvitsevat aikaa, kiirehtiminen ei auta. Kehon, mielen ja tunteiden yhteys on voimavara, jota kannattaa kehittää. Hyvää matkaa sinulle – sinulle sopivalla tavalla!

 

Riitta Saarikko

Kirjoittaja on kehotunnetaitojen kouluttaja sekä tapahtumien tuottaja.  Henkilökohtainen vastaanotto on Kirkkonummella ja Salossa.  Lisätietoja…

 

Lue Kotona kehossa uutiskirje – syyskuu 2018….

Tilaa Kotona kehossa -uutiskirje….

 

Lisätietoja em. kuvatuista menetelmistä Suomessa:

Rosen-kehoterapia
Essential Motion
Pesso-Boyden System Psychomotor
Riitan toiminnasta, mm. ajankohtaiset kehotunnetaitokurssit

Tutkimustietoa: www.aalto.fi/fi/current/news/2018-08-29/

Kommentoi!

kommenttia