Milloin sairastut?

potilas

Onko sinulla tapana sairastua aina samaan aikaan vuodesta?

Erään MS-tautia sairastavan miehen veli oli aikoinaan tapettu keskitysleirillä. Hänen MS-tautinsa oireet pahenivat joka vuosi päivänä jolloin hänen veljensä oli tapettu. Mistä tässä on kyse? Kyseessä on niin sanottu vuosipäiväreaktio, jolloin tietyt oireet voimistuvat tai tulevat pintaan joka vuosi jopa 50 vuoden ajan, samana ajankohtana. Tällöin kyseisenä ajankohtana on aikoinaan tapahtunut jotain traumaattista ja henkilö ei ole purkanut kyseistä traumaa.  Joillakin henkilöllä sama kaava terveyden tai muun elämän osa-alueen osalta toistuu säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kuuden vuoden välein. Henkilö saattaa erota parisuhteesta aina kuuden vuoden välein, tai tietyt oireet tulevat kehossa pintaan tietyin väliajoin. Tällöin on hyvä havahtua ja tarkastella tilannetta syvemmin. Henkilö voi kysyä itseltään mistä tässä oikein on kyse, milloin tämä toistuva kaava on alkanut. Hän saattaa havaita, että ollessaan kuuden vuoden ikäinen, hän koki traumaattisen kokemuksen, jota hän ei ole käsitellyt. Tällöin kehossa oleva ”kello” muistuttaa tuosta tapahtumasta säännöllisin väliajoin. Aina kyseessä ei ole jokin tietty menneisyyden tapahtuma joka muistuttaa vaan se voi olla henkilön antama merkitys tietylle ajankohdalle. Esimerkiksi henkilö saattaa masentua loppukesästä joka vuosi. Tällöin kyseessä voi olla loman loppu, paluu opiskelemaan tai töihin jossa ei viihdy. Samalla henkilö saattaa antaa tilanteelle merkityksen vapauden loppumisesta. Jälleen kerran kyse on merkityksen antamisesta.

Oleellista onkin laskea irti merkityksistä jotka henkilö on antanut kyseisille tilanteille. Merkityksen antojen myötä henkilö on saattanut luoda itselleen rajoittavia uskomuksia itsestä, muista ihmisistä ja elämästä ylipäänsä. Samalla nuo uskomukset ja niiden ympärille padotut ajatukset pitävät kiinni niihin liittyviä tunteita ja toisinpäin. Oleellista on laskea irti tilanteeseen liittyvistä tukahdutetuista ajatuksista, tunteista ja uskomuksista. Eräs tapa tähän on kokea tunteet puhtaina tunteina ilman tulkintoja. Tällöin ajatukset, sanat ja mielikuvat jätetään syrjään ja koetaan kehollinen tunne puhtaana tunteena. Samalla henkilö saattaa huomata, että tilanteeseen liittyvät tarinat alkavat tippua pois. Aika ajoin henkilön tulee toistaa tunteiden kokeminen tilanteeseen liittyen useamman kerran, kunnes henkilö havaitsee tilanteeseen liittyvien mielikuvien olevan neutraaleja, jolloin ne eivät laukaise pintaan mitään tunnereaktioita. Tällöin muistikuvan katsominen tuntuu samalta kuin katsoisi neutraalia valokuvaa.

Oma lukunsa sairastumisajankohdissa on itseään toteuttavat uskomukset liittyen tiettyihin ikävuosiin. Henkilön jompikumpi vanhemmista ja myös hänen sisaruksensa ovat saattaneet kuolla tiettyyn sairauteen esimerkiksi 49-vuotiaina. Tällöin henkilö voi tietoisesti tai tiedostamattaan luoda itselleen uskomuksen, että hänkään ei kykene elämään pidempään. Henkilö kertoo itselleen tarinaa suvussa olevassa sairaudesta ja kuinka hänelläkin on kyseiseen sairauteen altistavat geenit. Mieli voi tämänkaltaisissa tilanteissa olla todella vahva, henkilön todella uskoessa tarinoihinsa ja todellakin saada aikaan sen, että henkilö myös kuolee kyseisessä iässä. Huomattavaa kuitenkin on, että niin ei tarvitse olla. Ilman muuta henkilö voi hakea apua mikäli hänellä on jokin sairaus tai siihen altistavia tekijöitä. Oleellista on kuitenkin samalla muistaa, että henkilö voi itse vaikuttaa myös geeniensä aktiivisuuteen elintavoillaan, ajattelu- ja tunnetavoillaan sekä ruokailutottumuksillaan. Täten yksilön sairastuminen tietyn ikäisenä tiettyyn sairauteen ei tarvitse olla kiveen hakattua.

Aiheesta voit lukea lisää maaliskuussa 2016 ilmestyneestä kirjasta:

Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki, Viisas Elämä.
Seuraava tohtori Ilkka Virolaisen ja tohtori Harri Virolaisen Mielen voimaan liittyvä luento on  Ilon ja valon markkinoilla, Helsingissä, Wanhassa Satamassa 9.4.2016 klo 12.30 aiheesta Voi hyvin ja kukoista elämässä. Standille voi tulla keskustelemaan uudesta kirjasta.

Lähteet
Leader, D. & Corfield, D. 2008. Miksi ihmiset sairastuvat. Helsinki, Teos.
Virolainen, H. & Virolainen, I. 2016. Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki, Viisas Elämä.

 

Kommentoi!

kommenttia