Mitkä ovat motiivisi painonhallinnassa?

Kun henkilö yrittää tiputtaa painoa siinä onnistumatta, on hyvä tarkastella sitä, pitääkö tiedostamattaan ylipainosta kiinni. Henkilö voi rentoutua ja kysyä itseltään:

Mitä saan tästä ylipainosta?

ja

Mikä on pahinta mitä voi käydä kun tiputan painoa ja saavutan ihannepainoni?

Paikoin hän saattaa oivaltaa erilaisia syitä, minkä takia hän pitää kiinni ylipainosta vaikka ulkoisesti hän sanoo haluavansa tiputtaa painoa. Syyt liittyvät usein tunneseikkoihin. Henkilö saattaa kokea, että hän saa ylipainosta turvaa, esimerkiksi jos häntä on kiusattu. Osa syistä voi liittyä vastuunoton välttämiseen, henkilö saattaa kokea, että ylipainon takia hänelle tarjoutuu mahdollisuus välttää joidenkin asioiden tekemistä tai että hän saa sen takia apua helpommin. Nämä ovat kuitenkin yksilöllisiä seikkoja ja oleellista onkin henkilön omat oivallukset. Tärkeää on kuitenkin havahtua, mikäli hyvistä ravitsemusta ja liikuntaa koskevista suunnitelmista huolimatta itse ”sabotoi” oman painonhallinnan ja palaa takaisin vanhoihin toimimattomiin käytänteisiin koskien ravitsemusta, liikunnan harrastamista sekä ajattelutapoja ja tunteiden kokemista. Pelkkä tahdonvoima riittää harvoin elintapojen muuttamisessa, joskin osa kykenee tekemään elintapamuutoksen myös tahdonvoimalla. Onnistumisen todennäköisyyttä lisää kuitenkin se, että henkilö tekee muutoksia syvemmän tason ajattelu- ja uskomusmalleissa sekä laskee irti padotuista tunteista.

Oleellista on tarkastella myös painonpudotukseen liittyviä motiiveja ja kysyä: Mitä minä tästä saan?Kun on itselleen rehellinen, saattaa havahtua siihen, että hakee painopudotuksella ja sen myötä tulevalla ulkonäön muutoksella muiden hyväksyntää, rakkautta. Tärkeää on kuitenkin löytää rakkaus ensin itsestään. Muuten kyseinen motiivi tehdä elämäntapoihin positiivisia muutoksia ei kanna pitkälle. Kyse on kuitenkin pidemmän tähtäimen elämäntapoihin koskevasta muutoksesta. Sen sijaan kun kokee, että painonpudotus tuo mukanaan hyvää fiilistä, energisyyttä ja terveyttä lisää henkilö tällöin todennäköisyyttä pitää yllä ihannepainoa ja jatkaa terveellisen, itselle sopivan ruuan syömistä ja liikunnan harrastamista.

 

Onnistumiset painonhallinnassa kannustavat jatkamaan. Energisyyden, hyvinvoinnin ja positiivisen fiiliksen lisääntyessä henkilön motivaatio pitää yllä painonhallintaan liittyvää elämäntapamuutosta kasvaa. Tällöin painonpudotusta ei koeta niin stressaavana. Pakonomaisuus painonhallinnassa ei tuo hyvää fiilistä, eikä kanna pitkässä juoksussa.

 

Lue lisää kirjasta Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin

Kommentoi!

kommenttia