Ole avoin uudelle

Luulen, että näkökulma toisenlaiseen todellisuuteen avautui minulle, kun vein huomioni tällaiseen mahdollisuuteen.”

Näin kirjoitin kirjani ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin – Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen” erään kappaleen alkuun. Energiahoidot ovat avanneet aivan uudenlaisen näkymän maailmaan ympärilläni, mutta myös omaan itseeni ja kaikkeen siihen mitä voimme oppia ja mihin voimme vaikuttaa.

Kirjassani kerron kokemuksistani ja havainnoistani tutustuessani energiahoitoihin ja hakiessani vastauksia tehdyistä tutkimuksista, tieteestä, kvanttifysiikasta, mielestä ja tietoisuudesta. Kun tutustuin ensi kertaa energiahoitoihin, minulla oli mielestäni jonkinlainen käsitys siitä, miten maailma toimii ja minkälaista fysiikkaa kaiken takana on. Energiahoidot eivät sopineet siihen malliin, ainakaan aivan suoralta kädeltä.

Miksi sitten kiinnostuin energiahoidoista? Professori William Bengstonin tutkimusten vakuuttavat tulokset olivat kimmoke tutustua aiheeseen tarkemmin: ensi kertaa syöpäsairaat hiiret paranivat syövästä. Bengston opetti hoitomenetelmän skeptisille hoitajille, jotka tutkimussarjassa hoitivat ja paransivat hiiriä, jopa niin että ne eivät enää uudelleeninjektoitaessa saaneet syöpää uudelleen. Olin ihmeissäni: miksi emme tiedä tästä, jos syövästä voi parantua? Ehkä vastaus tulee niin eri suunnalta kuin odottaisimme, että ohitamme sen mahdottomana? Ehkä lääke syöpään ei olekaan ”lääketabletti” tai jotakin sellaista mitä oletamme?

Bengstonin tutkimustulokset olivat vakuuttavia, niinpä päätin opetella menetelmää. Avoimin mielin, mutta kuitenkin hieman skeptisenä, aloin harjoitella. Omat kokemuksenihan viime kädessä kertoisivat totuuden.

Opettelin siis Bengstonin menetelmää ja tutustuin myös muun muassa reikiin, sisäisen kasvun ja luonnollisen parantamisen menetelmään. Energiahoitamista ei opita vain käymällä kursseja, kokemus opettaa. Tutustuin omiin oletuksiini. Purin pois sitä, mikä on turhaa ja hoitamisen esteenä ja hain olennaisinta. Opin yhä enemmän ymmärtämään, mistä energiahoitamisessa on kyse ja minkälaisia voimavaroja meillä on. Olen joutunut yhä uudelleen yllättymään siitä miten energiahoidot vaikuttavat.

Olen moneen kertaan joutunut toteamaan, miten vähän me todella tiedämme ja ymmärrämme maailmaa ja erityisesti itseämme. Ja miten paljon asioita hylkäämme saman tien sen vuoksi, että pidämme niitä suoralta kädeltä mahdottomina? Mitä vain aihetta pitäisi lähestyä ”tutkijan asenteella” avoimena ja skeptisenä hakien sitä mitä siitä voimme oppia ilman ennakko-oletuksia.

Tähän Tutkimusmatkalla -blogiin haluankin tuoda aiheita, jotka haastavat niitä käsityksiä, joita meillä kullakin on todellisuudesta, elämästä, maailmasta ja meistä itsestämme. Oletuksia pitää kyseenalaistaa aika ajoin, jotta voimme kasvaa ja kehittyä. On paljon sellaista mitä emme vielä ymmärrä, ja omat havaintomme ja kokemuksemme ovat siinä avainasemassa. Koko elämähän on oikeastaan tutkimusmatka, jossa etsimme omaa paikkaamme ja olemassaolomme tarkoitusta.

Tähän on hyvä päättää tämä ensimmäinen blogikirjoitukseni: Ole avoin uudelle!

Valoisaa vuoden alkua toivottaen,

Johanna

”Seuraamalla tätä uutta polkua saan jatkuvasti uusia haasteita, jotka avaavat vähä vähältä omaa ymmärrystäni todellisuudesta ja pääsyä sisäiseen tietouteen.”

**

Tutustu Johannan kirjaan ”Kvanttifysiikasta energiahoitoihin – fyysikon matka mieleen ja paranemiseen”

Kirjan Facebook -sivut

Johannan luennot, kurssit sekä hoidot ja hypnoosit: www.johannablomqvist.com

 

Kommentoi!

kommenttia