Omaa maailmankuvaa haastamaan!

Vastaukset kysymyksiisi voivatkin löytyä aivan eri suunnasta kuin mistä etsit. Ehkä oma nykyinen ajattelutapasi ei ole ainoa oikea, vaan kannattaisi kokeilla rikkoa rajoja?

Kun tutustuin energiahoitoihin, minulla oli käsitys siitä, miten maailma toimii ja minkälaista fysiikkaa kaiken takana on. Niin kuin monelle muullekin nykyihmiselle, energiaparantaminen ajatuksena oli haaste, johon minun kuitenkin oli tartuttava löytämieni kiinnostavien tutkimusten vuoksi. Olen joutunut viimeisten vuosien aikana väistämättä avartamaan näkökulmiani tutkimusten sekä kokemusteni pohjalta, ja muovaamaan omaa malliani maailmasta.

Moni meistä ei tule ajatelleeksi, että kaikki kokemuksemme – kaikki keskustelumme päivän aikana, kaikki somesta, TV:stä ym. katsomamme, kuulemamme ja lukemamme – muovaavat maailmankuvaamme. Ajattelemme helposti vain että saamme informaatiota tai tietoa. Kaikki nämä kuitenkin muovaavat ajattelutapaamme, näkemyksiämme ja maailmankuvaamme – ilman että tätä aina edes tajuamme. Ja vaikka tämän tietäisikin – kukaan meistä tuskin muistaa jatkuvasti, että kaikki mitä koemme vaikuttaa meihin huomaamattamme. Omaksumme helposti sen, mitä kuulemme monesta suunnasta.

Siksi pitäisikin aika ajoin tietoisesti ravistella ja kyseenalaistaa omia oletuksia.  Oma kehittyminen vaatii astumista ulos omasta totutusta ajattelusta, omista malleista. Avoin, epäilevä ja tutkiva mieli on hyvä lähtökohta. Uusi maailmankuva – sekä yksilöllinen että kollektiivinen maailmankuvamme – rakentuvat joko vanhan ajattelumallin pohjalta reflektoiden tai voimakkaasti vanhasta mallista eroten. Tavallista on, että ihminen pitäytyy mieluiten mukavuustilassa, eikä omaa ajattelua lähdetä radikaalimmin muuttamaan muuten kuin pakon edessä. Perustavia kysymyksiä maailmankuvasta lähdetään usein kyseenalaistamaan vasta sairastumisen, läheisen kuoleman tai esim. taloudellisten vaikeuksien myötä.

Omaa maailmankuvaa pitäisi kyseenalaistaa ja ymmärtää, koska maailmankuvalla on suuri merkitys kaikkeen mitä teemme, ajattelemme ja miten elämme. Sitä löytää mitä on valmis löytämään, ja jos jo heti kättelyssä sulkee pois tiettyjen mahdollisuuksien olemassaolon, voi jotakin oleellista jäädä pois. Vastaukset kysymyksiisi voivatkin löytyä aivan eri suunnasta kuin mistä etsit…

Energiahoitoihin tutustuminen on ollut minulle tutkimusmatka, joka jatkuu vieläkin. Matkan varrella monet käsitykseni ja oletukseni ovat muuttuneet. Käsitykseni siitä kuka olen, mitä pidän tärkeänä ja mikä on tehtäväni tässä elämässä. Nämä on jokaisen itse löydettävä. Korostankin siis erityisesti omakohtaista kokemista, ennen kuin muodostaa oman mielipiteen. Havainnot ja kokemukset ovat aina subjektiivisia: se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. Pitääkin siis olla avoin uudelle ja uskaltaa haastaa. Jokaisen meistä on löydettävä omat vastauksemme ja perustelumme elämässä, eivätkä aina edes tieteelliset tutkimukset voi antaa riittävää todistetta kaikille.

Energiahoidot maailmankuvan haastajana -workshop

Pidän la 8.7 ”Energiahoidot maailmankuvan haastajana” –workshopin Björköbyssä, 37 km Vaasasta Raippaluodon suuntaan, Merenkurkun maailmanperintöalueella. Workhopissa avarramme ymmärrystä itsestämme, vuorovaikutuksesta ja maailmankuvastamme. Tunnistamme ja rikomme omia oletuksiamme sekä rajojamme ja käytämme näihin ”avaimena” energiahoitamista. Osallistujilta ei odoteta energiahoidon ennakkotaitoja tai uskoa mihinkään tiettyyn ajattelumalliin.

Workshopissa käsiteltäviä aiheita:

  • Erilaiset maailmankuvat. Mikä on oma kuvani?
  • Mieli & tietoisuus. Miten tietoinen ja tiedostamaton mieli toimivat? Käsityksiä tietoisuudestamme.
  • Kvanttifysiikka ja todellisuus. Voimmeko luoda todellisuutemme?
  • Sisäinen tietäminen ja sen vahvistaminen
  • Energiahoidot työkaluna – mitä ovat energiahoidot?
  • Mitä on energiahoidoissa välitettävä energia?
  • Mitä energiahoidoista tiedetään ja mitä energiahoitaminen ilmiönä voi opettaa?
  • Energiahoitomenetelmistä apua vuorovaikutustilanteisiin
  • Miten vahvistaa vuorovaikutustilanteessa kykyä aistia, tuntea, oivaltaa, kokea energiaa
  • Harjoituksia ylläoleviin teemoihin liittyen

Tervetuloa!

 

“I am not what happened to me, I am what I choose to become.” – Carl Jung

 

Aurinkoisin kesäterveisin,

Johanna

**

Kirjani ja kirjan Facebook-sivut: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

Johannan luennot, kurssit sekä hoidot ja hypnoosit: www.johannablomqvist.com

Tulevia kursseja ja luentoja:

Kommentoi!

kommenttia