Ota vastuu omasta terveydestäsi

Jokaisen ihmisen tulisi ottaa vastuu omasta terveydestä. Omasta terveydestä huolehtimista ei voi ulkoistaa toiselle ihmiselle, vaikka osa ihmisistä näin pyrkiikin tekemään. Henkilö saattaa polttaa paljon tupakkaa ja sairastuu keuhkosyöpään. Hän menee sairaalaan ja lääkärit saavat keuhkosyövän parannettua. Kun henkilö pääsee sairaalasta kotiin menee hän ensimmäiselle kioskille ostamaan tupakka-askin….

Ensimmäinen asia oman terveyden osalta on muistaa, että kukin henkilö voi itse vaikuttaa omaan terveyteensä. Keho pyrkii jatkuvasti tasapainotilaan. Kun kehon paranemisprosessia tuetaan elintavoilla, rentoutumisella, ajatuksilla, laskemalla irti tukahdutuista tunteista ja itseä rajoittavista uskomuksista sekä erilaisilla hoidoilla, kyetään vaikuttamaan positiivisesti omaan terveyteen. Sen sijaan jos yksilö uskoo, että mitään ei ole tehtävissä oman terveyden edistämiseksi on tämä vastuun pakoilua. Tällöin henkilö asettuu uhrin asemaan.

Vastuu omasta terveydestä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että arvostaa omaa terveyttään. Kun ihminen arvostaa omaa terveyttään, tekee hän sitä tukevia valintoja, kuten syö terveellisesi, harrastaa päivittäin liikuntaa ja lepää riittävästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita askeettista elämäntapaa, vaan elämästä nauttimista terveellisillä elämänvalinnoilla. Tulee kuitenkin muistaa, että useiden sairauksien taustalla ovat epäterveelliset elintavat ja stressi. Näihin seikkoihin henkilö itse kykenee vaikuttamaan muuttamalla ajattelumallejaan sekä toimintaansa.

Toinen seikka vastuuseen omasta terveydestä liittyy tiedon hankkimiseen terveellisistä vaihtoehdoista. Internetistä ja kirjoista löytyy paljon vinkkejä terveellisestä ruuasta, liikuntaohjelmista ja nukkumisvinkeistä. On siis turha valittaa sitä, etteikö tietoa terveyteen liittyvistä asioista olisi saatavilla. Esimerkiksi laihduttamiseen liittyviä kirjoja on tuhansia. Harva ihminen on ylipainoinen sen takia, etteikö tietoa painonhallintaan liittyen olisi saatavilla.

Kolmas seikka vastuuseen omasta terveydestä on terveydenalan ammattilaisten palveluiden hyödyntäminen. Yksilön ei tarvitse olla kaikkivoipainen ja tehdä kaikkea itse, ei suinkaan. Vastuuseen liittyy se, että hakeutuu riittävän ajoissa terveysalan ammattilaisen apuun. Esimerkiksi ennaltaehkäisevä hieronta laukaisee lihasjännityksiä ennen kuin lihakset ehtivät mennä täysin jumiin. Lääkäriin voi hakeutua ajoissa kun kehossa tuntuu normaalista poikkeavia kipuja tms. Valitettavasti usein lääkärin ja muiden terveysalan ammattilaisten apuun hakeudutaan monesti liian myöhään, siinä vaiheessa kun tilanne on jo edennyt vakavaksi.

Vastuuseen omasta terveydestä liittyy myös hoito-ohjeiden noudattaminen. Esimerkiksi fysioterapeutti saattaa antaa venyttely ja lihasvoiman vahvistamiseen liittyviä ohjeita asiakkaalle, mutta asiakas ei tee niitä itsenäisesti. Tällöin fysioterapeutin hoidosta ei ole niin suurta hyötyä kuin, että asiakas itse jatkaisi harjoitusten tekemistä itsenäisesti.

Mikäli joku terveysalan ammattilainen sanoo, että mitään ei ole tehtävissä, liittyy omaan vastuuseen selvittää pitääkö tuo väite paikkansa. Sen sijaan että uskoo automaattisesti kyseistä väitettä, voi mennä kysymään jonkun toisen terveysalan ammattilaisen mielipidettä. Voi kokeilla jotain toista hoitomuotoa ja tehdä muutoksia omissa elintavoissa. Tulee muistaa, että ihmiset ovat parantuneet mitä moninaisemmista sairauksista. Täten henkilö voi oppia myös kyseisiltä henkilöiltä, jotka ovat parantuneet pitkälle edenneestä vakavasta sairaudesta kuin myös saada uskoa siihen että itselläkin on mahdollisuuksia parantua kun muutkin ovat parantuneet. Oleellista on kuitenkin oma halu olla terve.

Ruokavalioon liittyy myös henkilön oma vastuu. Tänä päivänä puhutaan siitä, että ei ole kaikille ihmisille sopivaa yhtenäistä ruokavaliota, vaan ihmiset ovat yksilöllisiä. Jollekin henkilölle sopii toisenlainen ruokavalio kuin toisella. Henkilön omalla vastuulla onkin kokeilla erilaisia ruokia ja testata millainen ruokavalio sopii hänelle.

Lisää aiheesta kirjassa Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin.

 

Kommentoi!

kommenttia