Tie sisäiseen ihmisyyteen –kirja

Tie sisäiseen ihmisyyteen on matka kohti läsnäolon voimaa. Tämä voima auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään, mitä mielessäsi ja ulkoisessa elämässäsi tapahtuu.

Kirjan tietoisuusharjoitusten kautta opit selkeää ajattelua ja intuitiivista tuntemista, joilla voit muuntaa vanhoja ajatus- ja tunnetottumuksiasi tehokkaasti. Harjoitusten avulla voit löytää sisäisen rauhan, ja toimia vapaammin sekä luovemmin niin arjen askareissa, sosiaalisessa elämässä, taiteellisessa työssä kuin oppimisessakin.

Tie sisäiseen ihmisyyteen sisältää 80 mieltä kirkastavaa harjoitusta sisäisten voimavarojen löytämiseen, ajatuksien, tunteiden ja halujen havainnoimiseen, ymmärtämiseen ja muuntamiseen sekä oman tahdonvoiman vahvistamiseen. Tervetuloa tutustumaan sisäiseen ihmisyyteesi!”

Ensimmäinen kokonainen kirjani Tie sisäiseen ihmisyyteen julkaistaan syksyllä 2016. Olen omistanut sen kirjoittamiselle kuluneen vuoden. Halusin kirjoittaa kirjan, joka voisi ohjata lukijansa kädestä pitäen tietoiseksi itsestään, elämästään ja voimavaroistaan. Itse etsin tällaista kirjaa pitkään, ja koska en löytänyt sitä, oli minun itse kirjoitettava sellainen.

Tein parhaani, ja koen, että kirjasta tuli juuri niin hyvä kuin miltä se kuulostaa! Se alkaa aivan yksinkertaisista havainto- ja keskittymisharjoituksista ja päätyy siihen, kuinka lukija voi oivaltaa todellisen itsensä. Kirja ruokkii lukijan luovuutta ja vapautta. Se on matkaopas, joka auttaa ymmärtämään ja kokemaan tietoisesti maailmassa ja itsessä olevat voimat sekä haasteet. Tämä kirja saattaa olla juuri se, jonka ansiosta lukijasta tulee oma-aloitteinen, ja hän oppii luottamaan omaan arviointikykyynsä siinä määrin, ettei hänen enää tarvitse etsiä opettajaa tai lukea kymmeniä kirjoja ymmärtääkseen itseään ja elämää.

Tämä kirja on erityinen juuri siksi, että se pohjautuu ikuiseen viisauteen, mutta on kirjoitettu nykypäivän kielellä ilman vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä. Kirja ei ainoastaan kerro läsnäolon voimasta, luovuudesta ja meditaatiosta, vaan antaa selkeät ja kaikille ymmärrettävät ohjeet näiden sekä muiden elämän tärkeimpien asioiden kokemiseen. Kirjassa käsitellään lähes jokaista elämän osa-aluetta, ja siitä löydettyjä oivalluksia voi soveltaa kaikkialla elämässä.

Lukija oppii:

– Olemaan tietoinen kaikkialla, kuten arkipäivässä

– Hidastamaan itseään ja mieltään sekä vähentämään stressiä

– Keskustelemaan, puhumaan ja kuuntelemaan tietoisena

– Välineet kehittää luovuuttaan ja oppimistaan

– Tutustumaan omaan persoonaansa ja kehittämään sitä

– Havainnoimaan ajatuksiaan, tunteitaan sekä halujaan ja muuntamaan niitä rakentavimmiksi, myös ulkoisessa elämässään

– Ajattelemaan sekä tuntemaan itsenäisesti ja erottamaan tämän automaattisesta ajattelusta ja tuntemisesta

– Meditoimaan ja oivaltamaan todellisen itsensä

Kirja julkaistaan syyskuun alussa Viisas Elämä Oy:n kautta. Sen voi tilata Viisas Elämä -sivuilta tai ostaa Viisas elämä -messuilta ja kaikista hyvin varustelluista kirjakaupoista.

Torstaina 15.9. klo 18-21 järjestän illan, josta kirjan voi ostaa ja jossa pidän luennon kirjan teemoista. Osoite on Uudenmaankatu 25A 4, Helsinki

Jeremy Qvick on Inarissa syntynyt ja kasvanut kirjaililja, taiteilija ja tietoisuuden tutkija. Lapin erämää on kasvattanut hänestä taitavan sävel- ja sanataitelijan. Muusikon ura loppui, kun Jeremy rikkoi soittokätensä ja joutui luopumaan suurimmasta intohimostaan. Siitä alkoi vuosien mittainen uuden merkityksellisyyden etsintä, ja lopulta Jeremy löysi suunnan ja tarkoituksen elämälleen. Hän oli kokenut, mitä ihminen voi todella olla: luova ja vapaa olento. Ihmisen ainoat esteet ovat hänen oman mielensä pelot ja tottumukset

Vaellukset Lapin luonnossa ovat kehittäneet Jeremyn havainnointikyvyn kirkkaaksi. Sen avulla hän on tutkinut myös mielen mittaamattomia horisontteja.

Osta kirja tästä !

tie-sisäiseen-ihmisyyteen-kansi

Kommentoi!

kommenttia