Uskomukset painonhallinnassa

Ihmisillä on painonhallintaan liittyen mitä moninaisempia uskomuksia, jotka ohjaavat heidän toimintaa. Osa uskomuksista on yksilölle tietoisia, osa taas alitajunnassa olevia hänelle tiedostamattomia. Useat uskomukset eivät palvele yksilöä painonhallinnassa, päinvastoin. Rajoittavat uskomukset sananmukaisesti rajoittavat. Ne ohjaavat vääränlaisiin ruokailutottumuksiin, ja muihin käytänteisiin jotka eivät tuo toivottuja tuloksia painonhallinnassa. Osa uskomuksista saa henkilön niin sanotusti heittämään pyyhkeen kehään, eli luovuttamaan. Tällöin jokin painonhallintaan liittyvä uskomus on yksilölle niin voimakas, että hän ei edes ryhdy tavoittelemaan ihannepainoaan, koska uskoo että hän ei voi onnistua painonhallinnassa, että mitään ei ole tehtävissä.

 

Kolme yleistä painonhallintaan liittyvää uskomusta ovat: 

1 Ihannepainon saavuttaminen, painon pudottaminen on pelkästään fysiologinen seikka.

 

Mikäli tämä pitäisi paikkansa, olisi ihmisten onnistumisprosentti huomattavasti tämän hetken karuja tilastoja parempi. Toki keskeisenä seikkana on omat ruokailu- ja liikuntatottumukset. Oleellista on kuitenkin tunnistaa painonhallintaan liittyvät psykologiset ja emotionaaliset komponentit. Kun on tietoinen tunnesyömiseen liittyvistä seikoista omalla kohdalla ja myös miten omat ajattelumallit vaikuttavat painonhallintaan, lisää henkilö todennäköisyyttä onnistua. Tällöin terveellisiä, painonhallintaa tukevia ruokailu- ja liikuntatottumuksia on helpompi noudattaa.

 

2. Pitää kamppailla paljon, että kykenee saavuttamaan ihannepainon ja pysymään siinä.  

Jo lähtökohtaisesti tämä uskomus karsii halukkuutta ryhtyä tiputtamaan piano, koska henkilölle tulee mielikuva raatamisesta lopun elämäänsä painonhallinnan kanssa. On toki oleellista tiedostaa painonhallintaan liittyvät haasteet ja että joitakin muutoksia tulee tehdä ajattelu- tunne- kuin käyttäytymisen tasolla liittyen painonhallintaan. Muutos tuo usein vastustusta ja syntyy halua palata vanhaan totuttuun toimintamalliin liittyen syömiseen ja liikunnan harrastamiseen. Jo tämän tiedostaminen vähentää luovuttamisen todennäköisyyttä. Pelkkä tahdonvoima tuo kuitenkin tuloksia varsin harvoin. Jatkuva kamppailu on stressaavaa ja täten itsessään lisää riskiä epäonnistua painonhallinnassa. Kun henkilö kykenee muuttamaan sisäisiä uskomuksiaan, ajattelumallejaan ja käyttäytymistään itseään, elämää, ruokailua ja liikuntaa kohtaan, tapahtuu painonhallinta huomattavasti vaivattomammin. Tällöin kyseessä on pysyvä elämänasenteeseen ja –tapoihin liittyvä muutos, joka kantaa hedelmää huomattavasti paremmin.

 

3. Pitää syödä erittäin vähän jotta paino tippuu.

Hyvin pienet ruokamäärät tuovat toki tuloksia lyhyellä tähtäimellä, painon tippuessa. Oleellista on kuitenkin ajatella pitkäjänteisesti ja pyrkiä myös säilymään ihannepainossa. Hyvin pienet ruoka-annokset saavat aikaan jatkuvaa nälässä elämistä ja tällöin ruoka pyörii lähes koko ajan mielessä. Tämä on rankkaa niin keholle kuin mielelle. Tämän seurauksena henkilö usein jossakin kohtaa sortuu ahmimaan ja kohta menetetty paino onkin tullut takaisin ja vielä vähän ylikin sen pisteen mistä henkilö lähti painoa pudottamaan. Sen sijaan kun tähtäin on pitkän tähtäimen painonpudotus ja fokuksena monipuolinen, hyvinvointia tukeva ravitsemus, saavutetaan pitkässä juoksussa parempia tuloksia kuin jatkuvasti nälkää näkemällä.

 

Tulee muistaa, että uskomukset ovat uskomuksia, eivät totuuksia. Oleellista onkin kyseenalaistaa ne ja laskea irti uskomuksista jotka eivät palvele itseä. Kun näkee muiden onnistuvan, lisää se uskoa myös omaan onnistumiseen: ”Kun hän onnistui, niin minäkin.” Luottamus siihen että itsekin onnistuu tukee omaa painonhallintaa.

 

Lue lisää onnistuneesta painonhallinnasta kirjassa Virolainen & Virolainen: Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin

Kommentoi!

kommenttia