Kokonaisuuden näkemisen taito

Johdatus integraaliseen ajatteluun

ISBN9789522606204
SidosasuNidottu
Sivuja200
Julkaisupäivämäärä08/2017
Kirjastoluokka17.3

28,00 

”Vakuuttava teos – kiteyttävä, vetävä, yhteenkokoava. Kirja hehkuu!” – Esa Saarinen, filosofi

Näetkö metsän puilta? Osaatko laittaa asioita oi­kei­siin ke­hyk­siin? Onko nä­kö­kul­man vaih­ta­mi­nen mah­do­ton­ta vai pel­käs­tään vaikeaa? Miten lä­hes­tyä ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä vai­kut­ta­vaa mo­ni­mut­kais­ta on­gel­maa?

In­te­graa­li­teo­ria tarjoaa ajat­te­lun työ­ka­lu­ja, joiden avulla voi suh­teut­taa asioita ym­mär­rys­tä li­sää­viin yh­teyk­siin, ero­tel­la osat ko­ko­nai­suuk­sis­ta, har­jaan­nut­taa eri­lais­ten nä­kö­kul­mien ym­mär­tä­mis­tä, sekä jä­sen­tää mo­ni­mut­kais­ta maa­il­maa siten, että saa aja­tuk­sel­laan otteen ja voi tuntea ole­van­sa ko­to­naan kos­mok­ses­sa.

In­te­graa­li­teo­rian tar­joa­mat ajat­te­lun työ­ka­lut ovat hyö­dyk­si eri alojen asian­tun­ti­joil­le, olit sitten pe­li­suun­nit­te­li­ja, opet­ta­ja, in­si­nöö­ri, lääkäri, sai­raan­hoi­ta­ja tai mi­nis­te­riön vir­ka­mies.

JP Jakonen on yrit­tä­jä, kir­jai­li­ja ja kolmen lapsen isä. Hän on ai­kai­sem­min kir­joit­ta­nut teokset Ku­kois­ta­van joh­ta­jan kä­si­kir­ja (yhdessä Keijo Halisen kanssa, Basam Books 2011), Kotona kos­mok­ses­sa (Basam Books 2013), Stres­si­va­paa johtaja (Basam Books 2015) ja Stres­si­va­paa yrit­tä­jä (Viisas Elämä 2016).

Matti Kamp­pi­nen on Turun yli­opis­ton us­kon­to­tie­teen pro­fes­so­ri. Kamp­pi­nen on kir­joit­ta­nut ural­laan yli sata ar­tik­ke­lia ja toi­mit­ta­nut useita kirjoja, jotka si­vua­vat aiheita us­kon­to­tie­tees­tä fi­lo­so­fi­aan ja neu­rop­sy­ko­lo­gi­aan.


Saatat pitää myös näistä:

Viisi viimeistä toivetta
Mielen voima työssä
Herääminen
Kuinka olla aikuinen ihmissuhteissa
Stressivapaa yrittäjä
Paranemisen taito
Brainstorm
Täydentävät hoidot
Vaurauden salaisuus
Eroon tunnesyömisestä

Kuvaus

Ymmärrys maailmasta on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Tietoverkkojen ansiosta tieteenalojen, uskontojen ja erilaisten henkisten perinteiden tulkinnat ovat kenen tahansa saatavilla, tulkittavissa ja käytettävissä.

Runsaudella on kääntöpuolensa. Tietotulva, informaatioähky, valeuutiset ja totuudenjälkeinen aika koettelevat ymmärryksen työkaluja. Siksi on entistäkin tärkeämpää nähdä kokonaisuuksia, sitä miten asiat liittyvät toisiinsa ja miten erilaiset totuudet mahtuvat samaan maailmaan. Integraalinen, näkökulmia yhdistävä ajattelu ja sitä edistävä monialainen koulutus on yksi vastaus tähän aikamme haasteeseen, jonka kohtaavat yhtä hyvin koululaiset, opiskelijat kuin eri alojen asiantuntijatkin.

Integraalinen ajattelu tarkoittaa tiivistetysti kokonaisuuksien näkemisen taitoa, sitä miten eri asiat liittyvät toisiinsa, ja miltä todellisuus näyttää eri näkökulmista katsottuna.

J-P Jakonen on yrittäjä, kirjailija ja kolmen lapsen isä. Hän on aikaisemmin kirjoittanut teokset Kukoistavan johtajan käsikirja (yhdessä Keijo Halisen kanssa, Basam Books 2011), Kotona kosmoksessa (Basam Books 2013), Stressivapaa johtaja (Basam Books 2015) ja Stressivapaa yrittäjä (Viisas Elämä 2016).

Matti Kamppinen on Turun yliopiston uskontotieteen professori. Kamppinen on kirjoittanut urallaan yli sata artikkelia ja toimittanut useita kirjoja, jotka sivuavat aiheita uskontotieteestä filosofiaan ja neuropsykologiaan.

”Vakuuttava teos – kiteyttävä, vetävä, yhteenkokoava. Kirja hehkuu!” – Esa Saarinen, filosofi

Kommentoi!

kommenttia

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Kokonaisuuden näkemisen taito”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.