Lasten haasteet taidoiksi oppimismotivaation vahvistamisella

Kun lapsia autetaan voittamaan ongelmia taitolähtöisen lähestymistavan avulla, joudutaan usein miettimään kuumeisesti sitä, miten saataisiin lapsi motivoiduksi oppimaan […]
Kuva: iStock

Kun lapsia autetaan voittamaan ongelmia taitolähtöisen lähestymistavan avulla, joudutaan usein miettimään kuumeisesti sitä, miten saataisiin lapsi motivoiduksi oppimaan hänen tarvitsemansa taito. Vanhat keinot – kiristys, uhkaus ja lahjonta – eivät yleensä tuota toivottua tulosta. On keksittävä tehokkaampia ja omaan aikakauteemme paremmin sopivia motivointistrategioita.

Olen kerännyt uuteen kirjaani Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi viisitoista strategiaa, joista on usein hyötyä motivoitaessa lapsia oppimaan taitoja. Kun selaat tätä viidentoista kohdan listaa, mieti mielessäsi, mitkä näistä strategioista voisivat hyödyttää sinua. Miten voisit soveltaa näitä strategioita motivoidessasi itseäsi oppimaan tai vahvistamaan hyvinvointiasi edistäviä taitoja?

Taitolähtöisyys tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan kaikkien ihmisten hankaluuksien ja psyykkisten ongelmien voidaan ajatella johtuvan jonkin taidon puutteesta. Jos hyväksymme tämän ajatuksen, meitä alkaa kiinnostaa enemmän kysymys siitä, mikä taito ihmisen pitäisi opetella voittaakseen ongelmansa, kuin kysymys siitä, mistä hänen ongelmansa johtuu. On hauskempaa ja hedelmällisempää miettiä ihmisten kanssa sitä, missä taidossa heillä on parantamisen varaa, kuin sitä mistä heidän ongelmansa alun perin juontavat juurensa.

Taitolähtöisessä lähestymistavassa on kaksi haastetta. Jos lapsellasi on jokin hankaluus tai vaikeus, sinun ensimmäinen haasteesi on keksiä, mikä taito hänen pitäisi opetella – tai mitä taitoa lapsesi pitäisi petrata – jotta ongelma tulisi voitetuksi. Kun hoksaat, mitä taitoa lapsen pitäisi treenata, edessäsi on jo toinen haaste: miten saat motivoitua hänet opettelemaan kyseisen taidon.

1. Mieti lapsesi kanssa mitä taitoja hän on jo onnistunut oppimaan

Ennen kuin aloitat keskustelun lapsen kanssa siitä, mitä taitoja hänen pitäisi oppia, keskustele hänen kanssaan erilaisista taidoista, joita hän on jo oppinut. Kun saat lapsen ensin tuntemaan ylpeyttä kaikesta siitä, mitä hän jo osaa, hän on valmiimpi pohtimaan kanssasi sitä, mikä taito hänen olisi hyvä seuraavaksi opetella.

2. Puhu meistä, älä minusta

Kun ehdotat lapselle jonkin tietyn taidon oppimista, käytä minämuodon sijasta me-muotoa. Sano mieluummin ”Meidän mielestämme sinun olisi hyvä oppia…” kuin ”Minun mielestäni sinun pitäisi oppia…” Lapsi on motivoituneempi opettelemaan tietyn taidon, kun hän ymmärtää, että kyseisen taidon oppiminen ei ole tärkeää vain sinun mielestäsi, vaan myös muut hänelle tärkeät ihmiset ovat sitä mieltä, että kyseisen taidon oppiminen on tärkeää ja hyödyllistä.

3. Anna lapsesi itse päättää minkä taidon hän haluaa oppia

Jos lapsi ei innostu ehdottamasi taidon opettelemisesta, älä huolestu. Kysy häneltä sen sijaan, onko hänellä itsellään mielessään jokin taito, jonka hän haluaisi mieluummin opetella. Jos annat lapsen ensin opetella jonkin sellaisen taidon, jonka hän itse on sanonut haluavansa oppia, hän voi saada siitä positiivisen oppimiskokemuksen, joka innostaa häntä opettelemaan muitakin taitoja.

4. Anna lapsesi opetella taitoja yhdessä muiden kanssa

Voit kasvattaa lapsen halua opetella taitoja lähtemällä itsekin leikkiin mukaan. Lapsen on helpompi innostua taitojen oppimisesta, jos myös sinä – ja mahdollisesti muutkin lapsen elämään kuuluvat ihmiset – opettelevat hänen kanssaan samanaikaisesti jotakin itselleen tärkeätä taitoa.

5. Auta lastasi näkemään mitä hyötyä taidon oppimisesta on

Jotta lapsi motivoituu oppimaan jonkin taidon, hänen tulee ymmärtää, miksi kyseisen taidon oppiminen on tärkeää tai hyödyllistä. Keskustele lapsen kanssa siitä, mitä kaikkea iloa, etua ja hyötyä sinulle, muille ihmisille ja myös lapselle itselleen on taidon oppimisesta.

Miettiessäsi lapsen kanssa, mitä hyötyä taidon oppimisesta on, älä keskity listaamaan niitä ongelman haittoja, joista päästään eroon, kun lapsi oppii taidon. Keskity sen sijaan niihin todellisiin hyötyihin, joita siitä seuraa lapselle ja muille ihmisille, kun hän oppii kyseisen taidon. Älä sano: ”Sitten et joudu jatkuvasti jälki-istuntoon” vaan ”sitten viihdyt koulussa paremmin”. Älä sano: ”Sitten minun ei tarvitse hävetä sinua”, vaan sano sen sijaan, että ”Sitten minä voin olla sinusta ylpeä”.

Kun puhut lapsen kanssa siitä, mitä kaikkea hyötyä hänelle on jonkin taidon oppimisesta, varmista, että tuot esille sellaisia hyötyjä, joilla on lapselle itselleen merkitystä. Esimerkiksi jos lapsi on innostunut videoiden kuvaamisesta, mieti hänen kanssaan, miten taidon opetteleminen auttaa häntä tulemaan entistä suositummaksi YouTube-tähdeksi. Tai jos ystävät ovat lapselle kaikki kaikessa, mieti hänen kanssaan, miten taidon omaksuminen auttaa häntä saamaan entistä enemmän ystäviä.

6. Kasvata lapsesi onnistumisen uskoa

Sen lisäksi, että muistutat lasta kaikista niistä monista taidoista, jotka hän on jo oppinut, kerro hänelle myös, miksi uskot siihen, että hän oppii taidon. Voit sanoa hänelle esimerkiksi: ”Olet hyvä oppimaan uusia asioita”, ”Ymmärrät hyvin, miksi sen asian oppiminen on sinulle tärkeää”, ”Sinulla on hyvät kannustajat”, ”Olet jo alkanut oppia” tai ”Olet niin sinnikäs, että kun päätät jotakin oppia, niin sinähän opit sen varmasti.”

7. Varmista, ettei taito ole lapsellesi liian suuri

Pidä huoli siitä, että opeteltava taito ei ole lapselle liian iso tai vaikea. Isot taidot kannattaa pilkkoa pienemmiksi osataidoiksi, joiden oppiminen tuntuu lapsesta mahdolliselta. Esimerkiksi, jos lapsesi haasteena olisi kynsien pureminen, ja iso taito, joka hänen pitäisi oppia, olisi kauniiden kynsien kasvattaminen, pieni taito voisi olla, että hän kasvattaa kynnen vain yhteen sormistaan. Tai jos lapsen haasteena olisi, että hän riitautuu helposti muiden lasten kanssa, ja isona taitona olisi, että hän oppii leikkimään muiden kanssa, pienempi taito voisi olla, että lapsi oppisi lähestymään muita lapsia ja kysymään heiltä: ”Saanko leikkiä teidän kanssanne?”

8. Pyydä lastasi keksimään taidolle jokin hauska nimi

Pyydä lastasi keksimään jokin hauska tai osuva nimi taidolle, jonka hän opettelee. Lapset innostuvat paremmin sellaisten taitojen oppimisesta, jotka he ovat saaneet itse nimetä. Kun opeteltavalla taidolla on hauska nimi, siitä keskusteleminen tulee luontevammaksi. Lapsen on helpompi puhua sinun ja muidenkin ihmisten kanssa Prinsessa-taidosta kuin siitä, että hänen pitäisi oppia syömään siististi. Se, että taidolla on jokin hauska nimi vaikuttaa myönteisesti myös keskustelun tunnelmaan. Hyvä tunnelma ruokkii lapsen luovuutta, jota tarvitaan erityisesti siinä vaiheessa, kun aletaan miettiä keinoja, joiden avulla lapsi voi oppia taitoaan.

9. Pyydä lastasi nimeämään itselleen kannustajia

Oppiakseen erilaisia asioita, lapset tarvitsevat kannustusta, tukea ja apua. Kysy lapselta, keitä ihmisiä hän haluaa pyytää kannustajikseen. Rohkaise häntä nimeämään kannustajikseen paitsi aikuisia myös muita lapsia. Lapset, varsinkin lasta itseään vanhemmat, ovat erityisen hyviä kannustajia. Auta lasta miettimään, millä tavoin hänen nimeämänsä kannustajat voisivat auttaa häntä ja rohkaise häntä itse pyytämään heitä kannustajikseen.

Kannustajat voivat auttaa lasta monin tavoin. He voivat muun muassa:

  • auttaa lasta ymmärtämään, miksi taidon oppiminen on tärkeää
  • ihailla häntä, kun hän osoittaa, että hän hallitsee taitonsa
  • olla jollakin konkreettisella tavalla apuna, kun hän harjoittelee taitoaan
  • muistuttaa häntä ystävällisesti aina, kun hän välillä unohtaa taidon
  • osallistua hänen juhliinsa, kun hän on oppinut taitonsa.

10. Anna lapsesi valita itselleen jokin voimahahmo

Ehdota lapselle, että hän valitsee itselleen jonkin voimaa antavan hahmon, joka auttaa häntä oppimaan sen taidon, jonka haluat hänen oppivan. Voimahahmo voi olla esimerkiksi eläin, piirroshahmo tai joku lapsen ihailema sankari tai esikuva.

Lapset pitävät siitä ajatuksesta, että heillä on jokin mielikuvitusolento, joka auttaa heitä oppimaan asioita. He ovat yleensä myös hämmästyttävän nokkelia keksiessään ideoita siitä, miten heidän voimaolentonsa voi auttaa heitä oppimaan taitonsa.

11. Suunnittele lapsesi kanssa, miten taidon oppimista juhlistetaan

Kysy lapselta, haluaako hän, että hänen opittuaan taidon sitä juhlistetaan jollakin tavalla. Anna lapsen päättää siitä missä, miten ja keiden kanssa hänen oppimistaan juhlistetaan. Selitä hänelle, että juhlistaminen ei tarkoita sitä, että hänet palkitaan ostamalla hänelle jokin lahja, vaan sitä, että kokoonnutaan yhteen ja tehdään jotakin mukavaa hänen ja hänen kannustajiensa kanssa.

Lapsista on yleensä hauska suunnitella sitä, miten heidän oppimistaan juhlistetaan. Juhlistamisen suunnitteleminen lisää lapsen motivaatiota ja kasvattaa hänen uskoaan siihen, että hän oppii tarvitsemansa taidon.

12. Keksi lapsesi kanssa tapa, jolla hän voi harjoitella taitoaan

Oppiakseen tarvitsemansa taidon, lapsen täytyy harjoitella sitä. Harjoitteleminen onnistuu parhaiten, kun se on lapsesta hauskaa ja palkitsevaa.

Lapset harjoittelevat mielellään taitoja näyttämällä aikuisille, kuinka hyviä he jo ovat. Hyödynnä tätä lapsille luontaista tapaa opetella asioita ja pyydä häntä näyttämään yhä uudestaan, miten hyvin hän jo osaa taitonsa: ”Näytäpäs taas kerran, miten hyvin sinä jo osaat… (esim. pukea nopeasti vaatteet päällesi tai pysyä rauhallisena, vaikka joku sanoo sinulle jotakin, mikä suututtaa sinua)”.

Toinen tapa, jolla lapsi voi harjoitella taitoaan, on leikkiä sellaista leikkiä, jossa lapsi näyttelee, miten hän selviytyy hienosti jostakin hänelle haastavasta tilanteesta. Lapsen roolisuoritus kannattaa kuvata kännykällä videolle ja katsoa yhdessä lapsen kanssa, sillä videon katsominen yhdessä edistää lapsen oppimista. Jos lapsen esimerkiksi pitäisi opetella tuntemaan ylpeyttä saavutuksistaan, voit kuvata videonpätkän, jossa hän näyttää ylpeänä tekemäänsä piirustusta tai muuta aikaansaannostaan.

Lapsista on hauska opetella taitoja myös roolileikkien avulla. ”Leikitään, että sinä olet nyt koulussa ja minä olen sinun opettajasi…” ”Tehdään niin, että tämä tuoli on se oppilas, joka on tönäissyt sinua…” ”Jos minä näyttelen isääsi, niin voitko sinä näytellä itseäsi?” Olipa lapsen tarvitsema taito mikä tahansa, aina on mahdollista keksiä jokin roolileikki, jonka avulla lapsi voi harjoitella sitä.

Pienten lasten kohdalla toimii usein parhaiten sellainen leikki, jossa kuvitellaan, että Nallella (tai jollakin muulla pehmolelulla) on sama ongelma kuin lapsella itsellään. Mieti ensin lapsen kanssa, mikä taito Nallen pitäisi oppia (jotta se voittaisi ongelmansa), ja sen jälkeen, miten Nalle voisi oppia kyseisen taidon. Tämän leikin avulla lapsi saa oivalluksen siitä, miten hän voi voittaa ongelmansa opettelemalla tarvitsemansa taidon.

13. Sovi lapsesi kanssa siitä, miten muut voivat kannustaa ja kehua häntä

Kysy lapselta, miten hän toivoo, että sinä ja muutkin hänen kannustajansa voitte kehua ja kannustaa häntä, kun hän toimii oikein. Jotkut lapset eivät pidä siitä, että heitä kehutaan julkisesti, jolloin lapselle voi olla helpompaa, että positiivinen palaute annetaan hänelle epäsuorasti esimerkiksi jollakin etukäteen sovitulla ilmeellä tai käsimerkillä. Toinen vaihtoehto on pitää tavalla tai toisella kirjaa onnistumisista ja sopia siitä, miten lasta kannustetaan, kun onnistumisia on kertynyt tietty ennalta sovittu määrä.

14. Sovi lapsesi kanssa siitä, miten muut voivat muistuttaa häntä hänen taidostaan

Lapset eivät yleensä opi asioita kertaheitolla. Vaikka lapsi olisi hyvin motivoitunut oppimaan tietyn asian, ennen pitkää käy yleensä kuitenkin niin, että oppi unohtuu ja lapsi toimii jälleen ongelmallisella tavallaan. Tästä ilmiöstä käytetään arkikielessä usein sanaa ”takapakki”, mutta hyödyllisempää olisi ajatella, että kyse ei ole sen ihmeellisemmästä asiasta kuin jo kertaalleen opitun asian tilapäisestä unohtamisesta.

Kysy lapselta, miten hän toivoo, että muut ihmiset auttavat häntä, jos hän joskus unohtaa opettelemansa taidon: ”Miten sinä haluat, että sinun kannustajasi muistuttavat sinua siitä taidosta, jota sinä opettelet, jos joskus unohdat sen (ja toimit vahingossa aikaisemmalla tavallasi)?”

Lapset ovat herkkiä sille tavalle, jolla muut ihmiset muistuttavat heitä asioista, jotka heidän pitäisi itse muistaa. Erilaiset yhdessä sovitut koodisanat ja sanattomat viestit, kuten käsimerkit, eleet tai ilmeet toimivat yleensä paremmin kuin huomauttaminen tai suorasanainen sanominen.

Jos käy niin, että lapsi, joka on oppinut tietyn taidon ja hänen oppimistaan on jo juhlistettu, kadottaa yllättäen taitonsa (lue: hänen ongelmansa palaa), älä huolestu. Lapsille käy usein niin. Muistuta vain lasta siitä, miten hienosti hän jo kertaalleen oppi kyseisen taidon ja vala häneen uskoa, että hän oppii sen varmasti pian taas uudestaan.

15. Tarjoa lapsellesi mahdollisuus opettaa taito eteenpäin

”Sitten kun olet oppinut taitosi, jos haluat, voit auttaa jotakuta toista lasta oppimaan saman taidon.” Lapset ovat yleensä motivoituneempia opettamaan taitoja toisille kuin opettelemaan niitä itse. Jos lapsi tietää, että oppimalla tietyn taidon, hänelle tarjoutuu mahdollisuus nousta yhteisössä oppilaan asemasta opettajan asemaan, se lisää hänen haluaan opetella kyseisen taidon. Toisten opettaminen ja kannustaminen on myös erinomainen tapa vahvistaa taidon osaamista ja pyrkiä takaamaan sen pysyvyyttä.

* * *

Herättikö tämä blogikirjoitus mielenkiintosi taitolähtöiseen lähestymistapaan? Jos vastaat kyllä, lue uusi kirjani Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi. Siinä puhutaan lasten kasvatuksesta, mutta kaikki kirjan ideat soveltuvat yhtä lailla aikuisiin.

Ben Furman
www.benfurman.com

Voit ostaa kirjan täältä:
https://kauppa.viisaselama.fi/sivu/tuote/ben-furman-lasten-haasteet-taidoiksi/4428069

Jaa artikkeli: