Previous
Next

Viisaat Webinaarit

Asiantuntijana farmasian tohtori
Johanna Räikkönen
ja haastattelijana Adama Sofia Jallow

Keskustelun aiheena: Voiko vatsasi hyvin lääkehoidon aikana?
tiistaina 10.10.2023 klo 18

Webinaarissa perehdytään farmasian tohtori Johanna Räikkösen ohjeilla lääkehaittojen ennaltaehkäisyyn ja suolistoterveyden tukemiseen lääkehoidon yhteydessä. Saat konkreettisia ohjeita muun muassa ruoansulatuksen edistämiseen, ravitsemukseen ja stressinhoitoon.

imgpsh_fullsize_anim (1)

Viisas Elämän webinaarivieraana on farmasian tohtori Johanna Räikkönen. Voiko vatsasi hyvin lääkehoidon aikana -webinaarissa perehdytään lääkehaittojen ennaltaehkäisyyn ja suolistoterveyden tukemiseen lääkehoidon yhteydessä. Saat konkreettisia ohjeita muun muassa ruoansulatuksen edistämiseen, ravitsemukseen ja stressinhoitoon.

Webinaarissa kuullaan muun muassa:

  • Mitkä ovat yleisimmät ruoansulatuskanavaan kohdistuvat lääkehaitat?
  • Minkälaisiin asioihin ja oireisiin tulee kiinnittää huomiota lääkehoidon aikana?
  • Kolme tärkeintä hoitotoimenpidettä, joilla voit tukea suolistoterveyttä lääkehoidon aikana

Johanna Räikkösen monipuolinen työura sekä farmasian alalla että kehotietoisen hyvinvoinnin kehittäjänä on johdattanut hänet tarkastelemaan terveyttä kokonaisvaltaisesti ja tutkimukseen perustuen. Hän haluaa lisätä ymmärrystämme siitä, miten elintavat, ruokailutottumukset ja lääkitykset voivat vaikuttaa suolistoterveyteemme ja tätä kautta hyvinvointiimme. Lisätietoa aiheesta löydät Johanna Räikkösen uutuuskirjasta Voiko vatsasi hyvin?—Ruoansulatuskanavan hyvinvointi lääkehoidon aikana (Viisas Elämä, 2023).

Tilaa kirja täältä:

https://kauppa.viisaselama.fi/sivu/tuote/voiko-vatsasi-hyvin-/4817715

Johanna Räikkönen on farmasian tohtori, joka on toiminut yli kymmenen vuotta yliopistotutkijana, terveydenhuollon aikuiskouluttajana sekä apteekkiproviisorina. Räikkösen laaja ja kokonaisvaltainen osaaminen painottuu erityisesti kehon toiminnallisuuteen ja ravinnon vaikuttavuuteen. Hän toimii elinvoimavalmentajana Elova-nimisessä yrityksessään ja on valmentanut ja tukenut satoja asiakkaita erilaisissa terveyshaasteissa.

www.elova.fi

Webinaari tallennetaan.

Ilmoittaudu ilmaiseen Zoom-webinaariin